Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Otroci v središču zunanjepolitičnih dejavnosti EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Otroci v središču zunanjepolitičnih dejavnosti EU

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2008) 55 final) – Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

  • Namen tega sporočila je oblikovati celovit pristop Evropske unije (EU) k varstvu in uveljavljanju pravic otrok v državah zunaj EU.
  • Pristop temelji na celostnem in splošno uporabnem pogledu na pravice otrok in je del širših strategij EU za razvoj in zmanjševanje revščine.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

  • Otroci in mladostniki so ključ do prihodnjega napredka in uspeha svoje družbe. Naložba v otroke je naložba v prihodnost. Kljub temu pa je 47 % ljudi, ki živijo v skrajni revščini, starih 18 let ali manj, od tega pa številni trpijo tudi socialno izključenost, nasilje in zlorabe, kar omejuje njihove možnosti, da bi živeli polno življenje, in prispeva k družbeni nestabilnosti.
  • To sporočilo je nadaljevanje sporočila iz leta 2006 z naslovom Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti, ki postavlja temelje za dolgoročno strategijo EU na področju pravic otrok. To je povezano s Smernicami EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic iz leta 2007, ki so podlaga za ukrepanje EU pri uveljavljanju pravic otrok v zunanji politiki.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU (COM(2008) 55 final, 5.2.2008).

POVEZANI DOKUMENTI

Delovni dokument služb Komisije – Otroci v izrednih in kriznih razmerah (SEC(2008) 135 final z dne 5. februarja 2008).

Delovni dokument služb Komisije – Akcijski načrt Evropske unije o pravicah otrok v zunanjepolitičnih dejavnostih (SEC(2008) 136 final z dne 5. februarja 2008).

Zadnja posodobitev 06.12.2016

Top