Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita evra proti ponarejanju – Evropski tehnični in znanstveni center

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita evra proti ponarejanju – Evropski tehnični in znanstveni center

 

POVZETEK:

Odločba 2005/37/ES o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in koordinaciji tehničnih ukrepov za zaščito evro kovancev proti ponarejanju

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

 • Odločba ustanavlja ETSC v okviru Evropske komisije v Bruslju.
 • Vloga ETSC je ščititi evro kovance pred ponarejanjem. S tem namenom analizira in razvršča ponarejene evro kovance ter pomaga nacionalnim organom držav Evropske unije.

KLJUČNE TOČKE

Naloge centra

ETSC:

 • analizira in razvršča vsako novo vrsto ponarejenega evro kovanca v skladu z uredbo o zaščiti evra pred ponarejanjem;
 • prispeva k uresničevanju ciljev programa Pericles;
 • pomaga nacionalnim analitskim centrom za kovance in organom pregona;
 • sodeluje z ustreznimi organi glede analize ponarejenih kovancev evra in okrepitve zaščite.

Gostovanje pri Monnaie de Paris

ETSC uporablja za tehnično in znanstveno analizo ponarejenih evro kovancev osebje in prostore, ki jih je Monnaie de Paris dal na razpolago, zlasti laboratorij. Komisija za te namene določi specializirane člane svojega osebja. Ostali stroški, ki se nanašajo na delo ETSC, bremenijo splošni proračun EU.

Koordinacija in informacije o dejavnostih

Komisija zlasti preko rednih sestankov izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev koordinira dejavnosti pristojnih tehničnih organov za zaščito kovancev evra proti ponarejanju. Skupina, ki ji predseduje Komisija, omogoča združevanje različnih izkušenj in strokovnega znanja držav EU v zvezi s ponarejanjem evro kovancev in koordinacijo tehničnih ukrepov, potrebnih za zaščito evra.

Ekonomsko-finančni odbor, Evropsko centralno Banko, Evropski policijski urad in pristojne nacionalne organe se redno obvešča o dejavnostih centra in o stanju ponarejanja kovancev.

Preverjanje pristnosti kovancev

Uredba (EU) št. 1210/2010 uvaja splošne predpise in postopke v območju evra glede preverjanja pristnosti evro kovancev v obtoku in kako ravnati s kovanci, neprimernimi za obtok, ter kako jih povrniti.

Določa, da je ETSC med drugim odgovoren za opredelitve:

 • tehničnih specifikacij testov za naprave za razvrščanje kovancev, uporabljenih za preverjanje pristnosti evro kovancev;
 • praks usposabljanja za osebje, ki opravlja naloge preverjanja evro kovancev;
 • obdobja veljavnosti poročil o testih;
 • informacij na seznamu, objavljenem na spletnem mestu Komisije, naprav za razvrščanje kovancev, ki so uspešno prestale test odkrivanja ponaredkov;
 • smernic v zvezi z letnim nadzorom sposobnosti distributerjev gotovine preverjanja evro kovancev na kraju samem;
 • pravilnika o postopku za odpravo neupoštevanja uredbe s strani distributerja gotovine.

Odločbi 2003/861/ES in 2003/862/ES določata, da Komisija ustanovi ETSC in zagotavljata njegovo delovanje na območju evra ter v državah EU izven območja evra.

OD KDAJ SE TA ODLOČBA UPORABLJA?

Ta odločba se uporablja od 10. februarja 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Odločba Komisije 2005/37/ES z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju (UL L 19, 21.1.2005, str. 73–74).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1–5).

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44).

Nadaljnje spremembe Odločbe 2003/861/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost

Odločba Sveta 2003/862/EC z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra na tiste države članice, ki niso sprejele evra kot svoje enotne valute (UL L 325, 12.12.2003, str. 45).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 04.04.2017

Top