Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medalje in žetoni, podobni eurokovancem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medalje in žetoni, podobni eurokovancem

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba določa enotne pogoje za izdelavo medalj in žetonov, podobnih eurokovancem, da bi zaščitila državljane pred nevarnostjo zamenjave ali goljufije.
 • Opredeljuje uporabo pojmov, povezanih z eurom, ter raven tehnične podobnosti med medaljami/žetoni ter eurokovanci.

KLJUČNE TOČKE

 • Namen Uredbe je zaščititi javnost pred nevarnostjo zamenjave ali goljufije, ki jo povzročijo kovinski predmeti, kot so medalje in žetoni, ki so zelo podobni eurokovancem. Takšne medalje in žetone bi bilo mogoče namreč zamenjati za plačilno sredstvo (jih sprejeti, če bi bili ponujeni za plačilo, kot se ponujajo kovanci ali bankovci), lahko pa bi se tudi uporabljali nezakonito namesto eurokovancev.
 • V tej uredbi so medalje in žetoni opredeljeni kot kovinski predmeti, ki imajo videz in/ali tehnične lastnosti eurokovancev, vendar niso izdani v skladu z nacionalnimi zakonodajnimi določbami, zakonodajnimi določbami sodelujočih držav zunaj EU ali drugimi tujimi zakonodajnimi ukrepi in tako z njimi ni mogoče uradno plačevati niti niso zakonito plačilno sredstvo.
 • Uredba prepoveduje izdelavo, prodajo, uvoz in distribucijo (za prodajo ali v druge komercialne namene) medalj in žetonov, ki imajo vizualne in druge lastnosti, podobne enotni valuti.
 • Na medaljah in žetonih ne sme biti
  • napisa „euro“ ali „euro cent“ ali
  • simbola za euro.
 • Prav tako ne smejo vsebovati
  • nobenega motiva, podobnega motivom na eurokovancih,
  • simbolov, ki predstavljajo suverenost držav Evropske unije (EU),
  • oblike obodov ali motivov eurokovancev ali simbolov eura.
 • Medalje in žetoni tudi ne smejo biti enake velikosti kot eurokovanci. Evropska komisija mora določiti, ali je kovinski predmet medalja ali žeton in ali zanj veljajo prepovedi iz te uredbe.
 • Medalje in žetoni z izrazom „euro“ ali „euro cent“ ali simbolom za euro brez nominalne vrednosti so dovoljeni, če se njihova velikost dovolj razlikuje od velikosti eurokovancev in če ne vsebujejo motiva, podobnega zgoraj navedenim motivom in simbolom. Če pa so si zelo podobni po velikosti, morajo imeti na sredini luknjo ali biti mnogokotne, tj. največ šestkotne oblike, ali biti izdelani iz zlata, srebra ali platine ali biti izven določenih razponov.
 • Komisija lahko podeli posebna dovoljenja za uporabo izrazov „euro“, „euro cent“ ali simbola za euro, kjer ni nevarnosti za zamenjavo. V takšnih primerih mora biti zadevni gospodarski subjekt znotraj države EU jasno prepoznaven na površini medalje ali žetona.
 • Če ima medalja ali žeton tudi navedeno nominalno vrednost, mora biti na njegovi sprednji ali zadnji strani vtisnjeno pojasnilo „Ni zakonito plačilno sredstvo“.
 • Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, tj. edinih kovancev, ki so zakonito plačilno sredstvo v euroobmočju, so določeni v Uredbi Sveta (EU) št. 729/2014.
 • Medalje in žetoni, izdani pred začetkom veljavnosti Uredbe, so se lahko uporabljali do konca leta 2009 pod pogojem, da se niso uporabljali namesto eurokovancev. Takšne medalje in žetone je treba popisati v skladu s postopki, ki se uporabljajo v državah EU, ter o njih obvestiti Evropski tehnični in znanstveni center.
 • Ta uredba se uporablja v vseh državah EU, ki so uvedle euro leta 2002 (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija). Uredba (ES) št. 2183/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 47/2009, razširja njeno področje uporabe na države EU, ki še niso uvedle eura. Države EU so morale do 1. julija 2005 določiti in izvajati pravila o sankcijah, ki veljajo v primeru kršitev Uredbe.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 21. decembra 2004.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (UL L 373, 21.12.2004, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2182/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.02.2017

Top