Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orožje za množično uničevanje: boj proti širjenju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Orožje za množično uničevanje: boj proti širjenju

Strategija EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

AKT

Strategija EU proti širjenju orožja za množično uničevanje z dne 12. decembra 2003 (dok. 15708/03 - ni objavljeno v Uradnem listu)

POVZETEK

Širjenje orožja za množično uničevanje je eden največjih varnostnih izzivov za EU. EU je pripravila strategijo za omejitev in odpravo programov za razvoj in prodajo orožja za množično uničevanje v državah po svetu.

KAJ JE NAMEN TE STRATEGIJE?

Njen namen je preprečiti, odvrniti, zaustaviti in, če je mogoče, odpraviti programe orožja za množično uničevanje po vsem svetu. Že od njene zasnove leta 2003 osnovna načela strategije vključujejo:

krepitev mednarodnih mehanizmov za neširjenje in prizadevanje za izboljšavo sistemov za preverjanje kršitev pravil, določenih v večstranskih pogodbah;

spodbujanje regionalno in mednarodno stabilnega okolja s krepitvijo programov, ki spodbujajo razoroževanje in vključevanje cilja neširjenja v vseh političnih, diplomatskih in gospodarskih dejavnostih EU;

tesno sodelovanje s ključnimi partnerji, kot so ZDA, Rusija ali NATO, in pomoč državam, ki niso članice EU.

KLJUČNE TOČKE

Svet EU stalno spremlja strategijo in vsakih šest mesecev prejme poročila o napredku.

Strategija se izvaja prek projektov in aktivnosti, kot so:

podpora EU Haaškemu kodeksu ravnanja, nizu pravil proti balističnim izstrelkom (Sklep 2014/913/SZVP);

podpora EU dejavnostim Svetovne zdravstvene organizacije na področju biološke varnosti in zaščite (Sklep 2013/668/SZVP).

Leta 2008 je EU sprejela nove smernice za ukrepanje proti širjenju orožja za množično uničevanje, namenjene povečanju učinkovitosti strategije, na primer z ozaveščanjem znanstvenih, akademskih in finančnih institucij ter razvijanjem ukrepov za preprečevanje prenosa znanja o orožju za množično uničevanje napačnim stranem.

OZADJE

Ukrepi EU za boj proti širjenju orožja za množično uničevanje.

Zadnja posodobitev 24.09.2015

Top