Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravna pomoč v civilnih in gospodarskih zadevah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravna pomoč v civilnih in gospodarskih zadevah

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/8/ES – izboljšanje dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je:

 • izboljšati dostop do pravnega varstva v čezmejnih civilnih zadevah,
 • uvesti vseevropska pravila v zvezi s pravno pomočjo,
 • zagotoviti dostop do pravne pomoči vsem, ki si take pomoči ne morejo privoščiti,
 • spodbujati sodelovanje pri pravni pomoči med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva zajema vse civilne zadeve, vključno s:

 • poslovanjem,
 • zaposlovanjem,
 • varstvom potrošnikov.

Osebam, ki si pravnega zastopanja ne morejo privoščiti, zagotavlja pravico do pravne pomoči. Direktiva je namenjena državljanom EU in državljanom držav zunaj EU, ki živijo v EU.

Pravna pomoč lahko vključuje:

 • pravne nasvete,
 • pravno pomoč in zastopanje na sodišču,
 • oprostitev plačila sodnih taks,
 • oprostitev plačila nekaterih stroškov v mednarodnih zadevah (npr. stroške tolmačenja, prevajanja, potne stroške).

Direktiva poleg tega uvaja tudi pravila o obravnavanju prošenj.

 • Nacionalni organi morajo:
  • zagotoviti, da prosilci razumejo, kako poteka obravnava vloge,
  • pojasniti, zakaj je bila vloga zavrnjena,
  • prosilcem zagotoviti pravno sredstvo zoper zavrnitev.
 • Da bi se postopek v zvezi z vlogo pospešil, morajo države EU Evropski komisiji posredovati seznam:
  • organov, ki lahko pošiljajo in sprejemajo vloge,
  • jezikov, v katerih sprejemajo vloge.

Standardni obrazci vlog

 • Standardni obrazec za vloge za pravno pomoč je določen z Odločbo Komisije 2004/844/ES.
 • Standardni obrazec za prenos vlog za pravno pomoč med državami EU je določen s Sklepom Komisije 2005/630/ES.

Države EU morajo zagotoviti informiranje javnosti in strokovnih krogov prek Evropske pravosodne mreže.

Države EU lahko uvedejo ugodnejšo ureditev za prosilce za pravno pomoč, če tako želijo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 31. januarja 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. novembra 2004. Direktiva se ne uporablja za Dansko.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (UL L 26, 31.1.2003, str. 41–47).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2003/8/ES so vključeni v izvirni dokument. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2004/844/ES z dne 9. novembra 2004 o uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (UL L 365, 10.12.2004, str. 27–34).

Sklep Komisije 2005/630/ES z dne 26. avgusta 2005 o uvedbi obrazca za prenos vlog za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES (UL L 225, 31.8.2005, str. 23–27).

Zadnja posodobitev 12.12.2016

Top