Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Okvirni sklep o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Okvirni sklep o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi

Okvirni sklep želi zagotoviti, da se po vsej Evropski uniji (EU) za nekatere hujše oblike rasizma in ksenofobije uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Poleg tega se z njim želi izboljšati in spodbuditi pravosodno sodelovanje na tem področju.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi.

POVZETEK

Ta okvirni sklep sledi Skupnemu ukrepu 96/443/PNZ, namenjen pa je približevanju zakonodaje in predpisov držav EU na področju kaznivih dejanj, ki vključujejo nekatere oblike rasizma in ksenofobije. Nekatere hujše oblike rasizma in ksenofobije je treba obravnavati kot kazniva dejanja v vseh državah EU, zanje pa morajo biti zagrožene učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

Okvirni sklep se uporablja za dejanja, kadar:

 • so storjena na ozemlju Evropske unije (EU), tudi prek informacijskega sistema;
 • je storilec državljan države EU ali je dejanje storil v korist pravne osebe s sedežem na ozemlju države EU. V ta namen okvirni sklep določa merila, po katerih se ugotavlja odgovornost pravnih oseb.

Sovražni govor

Določene oblike ravnanja, ki so navedene v nadaljevanju, se preganjajo kot kazniva dejanja:

 • javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost;
 • zagrešitev zgoraj navedenih dejanj z javnim razpošiljanjem ali razdeljevanjem letakov, slik ali drugega gradiva;
 • javno opravičevanje, zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena genocida, zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov, kakor so opredeljeni v Statutu Mednarodnega kazenskega sodišča (členi 6, 7 in 8), in zločinov, ki so opredeljeni v členu 6 Listine Mednarodnega vojaškega sodišča, če so dejanja izvršena na način, ki lahko spodbudi nasilje ali sovraštvo proti tej skupini ljudi ali članu te skupine;

Tudi hujskanje, pomoč in podpiranje zgoraj navedenih dejanj je kaznivo.

Vsaka država EU mora zagotoviti, da so navedena dejanja kaznovana:

 • z učinkovitimi, sorazmerni in odvračilnimi kaznimi;
 • z najmanj enoletno zaporno kaznijo.

V primeru pravnih oseb morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne, vključujejo pa lahko kazenske sankcije ali denarne kazni. Kazni za pravne osebe lahko vključujejo tudi:

 • odvzem pravice do upravičenosti do državnih ugodnosti ali pomoči;
 • začasno ali stalno prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti;
 • uvedbo sodnega nadzora;
 • sodni nalog za likvidacijo.

Preiskava ali kazenski pregon rasističnih ali ksenofobičnih kaznivih dejanj ni odvisen od ovadbe ali obtožbe s strani žrtve tega dejanja.

Zločini iz sovraštva

Rasistični in ksenofobični motivi se v vseh primerih obravnavajo kot oteževalna okoliščina oziroma lahko sodišča takšne motive upoštevajo pri izrekanju kazni.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2008/913/PNZ

6.12.2008

28.11.2010

UL L 328, 6.12.2012

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi [ COM(2014) 27 final z dne 27. januarja 2014 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Komisija v poročilu poudarja, da številne države članice niso v celoti in/ali pravilno prenesle vseh določb okvirnega sklepa, in sicer v zvezi s kaznivimi dejanji zanikanja, opravičevanja in grobega zmanjševanja pomena nekaterih mednarodnih zločinov.

Večina držav EU ima določbe, s katerimi se kaznujejo javno spodbujanje k rasističnemu in ksenofobičnemu nasilju in sovraštvu, vendar te določbe ne prenašajo vedno v celoti kaznivih dejanj iz okvirnega sklepa. Nekatere vrzeli so bile ugotovljene tudi v zvezi z rasističnimi in ksenofobičnimi motivi za zločine, odgovornostjo pravnih oseb in sodno pristojnostjo.

Komisija je leta 2014 začela dvostranske dialoge z državami članicami za zagotovitev popolnega in pravilnega prenosa sklepa.

Zadnja posodobitev: 15.06.2014

Top