Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost na nogometnih prireditvah mednarodnega značaja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost na nogometnih prireditvah mednarodnega značaja

 

POVZETEK:

Sklep 2002/348/PNZ – varnost na mednarodnih nogometnih prireditvah

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Namen tega sklepa je preprečevanje in boj proti nasilju, povezanim z nogometom, da se zagotovi varnost državljanov EU z določitvijo metod za mednarodno usklajen policijski nadzor nogometnih prireditev.
 • Določa nacionalne nogometne informacijske točke za omogočanje izmenjave informacij, čezmejnega sodelovanja in policijskega nadzora mednarodnih nogometnih prireditev.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo ustanoviti nacionalne nogometne informacijske točke, da bi podprle policijski nadzor mednarodnih nogometnih prireditev na najvišji ravni, na katerih se srečujejo ekipe iz različnih držav. Njihova naloga je:

  • usklajevanje in omogočanje mednarodnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij,
  • izmenjava informacij o navijačih, ki predstavljajo veliko tveganje,
  • zagotavljanje pomoči nacionalnim organom, kadar je to potrebno,
  • izvajanje ocene tveganja za klube in reprezentanco svoje države in izmenjava teh ocen z drugimi državami EU.
 • Pred nogometno prireditvijo, med njo in po njej se izmenjujejo naslednje informacije:

  • strateške informacije, ki določajo vse vidike prireditve, predvsem glede na tveganja za varnost,
  • operativne informacije, ki dajo natančno sliko postopkov med prireditvijo,
  • taktične informacije, ki omogočajo ustrezno delovanje za ohranjanje reda in varnosti, ter povratne informacije po prireditvi.
 • Informacije so zaupne in jih je treba zagotoviti pravočasno, pri tem pa zagotoviti varnost pri izmenjavi osebnih podatkov v skladu z ustrezno nacionalno in mednarodno zakonodajo.
 • Sklep 2002/348/PNZ je bil leta 2007 spremenjen s Sklepom 2007/412/PNZ o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja.
 • V resoluciji Sveta iz leta 2003 so bile države EU pozvane, naj preučijo možnost prepovedi obiskov nogometnih stadionov vsem osebam, ki so pred tem že zakrivile nasilna dejanja na nogometnih prireditvah. To je vključevalo možnost razširitve prepovedi na druge države EU, skupaj s kaznimi za nespoštovanje prepovedi.
 • Predloga za izmenjavo informacij je na voljo v priročniku za mednarodno policijsko sodelovanje, tj. „nogometnem priročniku EU“, ki je bil prvič objavljen leta 1999 in dopolnjen z resolucijami Sveta z dne 4. decembra 2006, 3. junija 2010 in 29. novembra 2016.
 • V priročniku je podrobno urejeno:

  • zbiranje obveščevalnih podatkov,
  • preiskovanje,
  • naloge policijskih opazovalcev ali obveščevalcev,
  • nadzorovanje množice,
  • sporazumevanje z navijači in mediji,
  • pogoji, pod katerimi lahko policisti neposredno pomagajo v drugih državah.
 • V sklepu iz leta 2014 sta se Evropska komisija in Združenje evropskih nogometnih zvez (UEFA) dogovorili, da spodbudita sodelovanje in dialog, vključno z ukrepi za povečanje prizadevanj v boju proti nasilju na nogometnih stadionih. Najmanj enkrat letno organizirata srečanja visokih uradnikov in pregledata napredek.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 9. maja 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2002/348/PNZ z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja (UL L 121, 8.5.2002, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2002/348/PNZ so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Resolucija Sveta z dne 17. novembra 2003 o možnosti prepovedi dostopa na mednarodne nogometne tekme, ki jo lahko uporabijo države članice (UL C 281, 22.11.2003, str. 1–2).

Resolucija Sveta o posodobljenem priročniku s priporočili za mednarodno policijsko sodelovanje in ukrepi za preprečevanje in nadziranje nasilja in neredov, povezanih z mednarodnimi nogometnimi tekmami, ki zadevajo vsaj eno državo članico („nogometni priročnik EU“) (UL C 444, 29.11.2016, str. 1–36).

Sklep Komisije z dne 14. oktobra 2014 o sprejetju Dogovora o sodelovanju med Evropsko komisijo in Združenjem evropskih nogometnih zvez (UEFA) (C(2014) 7378 final z dne 14. oktobra 2014).

Zadnja posodobitev 14.09.2017

Top