Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita evra pred ponarejanjem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita evra pred ponarejanjem

 

POVZETEK:

Sklep 2001/887/PNZ o zaščiti evra pred ponarejanjem

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Namen tega sklepa je zagotoviti, da se bodo v okviru preiskav v zvezi s ponarejanjem evra izvajale celovite in učinkovite analize domnevno ponarejenega plačilnega sredstva in da se bodo podatki sporočali drugim državam EU.

KLJUČNE TOČKE

Zaradi uvedbe evra dne 1. januarja 2002 je ta sklep dopolnil številne veljavne predpise o zaščiti evra pred ponarejanjem, in sicer:

V okviru preiskav v zvezi s ponarejanjem evra morajo države EU zagotoviti, da nacionalni centri za analize (NAC) izvajajo potrebne strokovne analize domnevno ponarejenih bankovcev evra, nacionalni centri za analize kovancev (CNAC) pa morajo izvajati analize domnevno ponarejenih kovancev. Države EU morajo posredovati rezultate teh strokovnih analiz Europolu (Evropskemu policijskemu uradu).

Osrednji nacionalni uradi držav EU, ki so odgovorni za izvajanje preiskav v zvezi s ponarejanjem evra in z njim povezanimi prekrški, morajo Europolu sporočati centralizirane podatke o svojih preiskavah, vključno s podatki, pridobljenimi od držav zunaj EU. Sporočiti morajo vsaj naslednje podatke:

  • podrobnosti o vpletenih osebah,
  • opis kršitev,
  • okoliščine, v katerih so bili prekrški odkriti,
  • okoliščine zasega,
  • vse povezave z drugimi primeri.

Da bi sodelovali pri preiskavah v zvezi s ponarejanjem in prekrški, povezanimi s ponarejanjem evra, bi pristojni organi držav EU morali uporabljati zmogljivosti Eurojusta.

Odločba Komisije 2005/37/ES je vzpostavila Evropski tehnični in znanstveni center, katerega vloga je zaščititi kovance evra pred ponarejanjem. Da bi to zagotovil, analizira in razvršča ponarejene kovance evra in nudi pomoč nacionalnim organom.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 14. decembra 2001.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1–2).

Nadaljnje spremembe Sklepa Sveta 2001/887/PNZ so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6–10).

Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 2005/37/ES z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju (UL L 19, 21.1.2005, str. 73–74).

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (UL L 151, 21.5.2014, str. 1–8).

Zadnja posodobitev 03.04.2017

Top