Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska pravosodna mreža – civilne in gospodarske zadeve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska pravosodna mreža – civilne in gospodarske zadeve

 

POVZETEK:

Odločba 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Ustanavlja Evropsko pravosodno mrežo za izboljšanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah* med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je neformalna, prilagodljiva struktura s ciljem poenostavitve in krepitve pravosodnega sodelovanja med državami EU. Olajšuje stike med različnimi nacionalnimi sodišči prek mreže nacionalnih kontaktnih točk.

Glavne naloge Evropske pravosodne mreže:

  • olajšanje pravosodnega sodelovanja v čezmejnih primerih, npr. zagotavljanje pomoči pri vročanju dokumentov ali pridobivanju dokazov;
  • obveščanje državljanov EU o čezmejnem dostopu do pravosodja, predvsem prek informacijskih listov in smernic za državljane o posebnih zakonih EU, objavljenih na portalu EU e-pravosodje;
  • ocena in izmenjava izkušenj o uveljavljanju zakonodaje EU zaradi prepoznavanja šibkosti in iskanja načinov za krepitev zakonodaje EU.

Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sestavljajo kontaktne točke in ustrezni organi iz držav EU, specializirani za civilno in gospodarsko pravo EU, npr.:

  • sodni ali upravni organi v državah EU, ki so odgovorni za pravosodno sodelovanje;
  • poklicna združenja odvetnikov, ki so neposredno vključena v izvajanje civilnega in gospodarskega prava EU.

Danska ne sodeluje v Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kar se tiče organizacije, izvaja Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah svoje dejavnosti z rednimi srečanji kontaktnih točk, predvsem v Bruslju. Sekretariat Evropske pravosodne mreže vodi Evropska komisija, ki se povezuje s kontaktnimi točkami glede dela in prednostnih nalog mreže.

OD KDAJ SE TA ODLOČBA UPORABLJA?

Ta odločba se uporablja od 1. decembra 2002.

OZADJE

* KLJUČNI POJMI

Civilno in gospodarsko pravo: pravo, ki vpliva na državljane in podjetja, pri čemer so izključeni kazensko pravo, družinsko pravo, stečajno pravo in dedno pravo.

GLAVNI DOKUMENT

Odločba Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 25–31)

Nadaljnje spremembe Sklepa 2001/470/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev 02.08.2016

Top