Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti lažnim dokumentom: sistem slikovnega arhiviranja FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti lažnim dokumentom: sistem slikovnega arhiviranja FADO

 

POVZETEK:

Skupni ukrep 98/700/PNZ o ustanovitvi Evropskega sistema slikovnega arhiviranja

KAJ JE NAMEN TEGA SKUPNEGA UKREPA?

Skupni ukrep ustanavlja spletni sistem slikovnega arhiviranja, znan kot FADO (False and Authentic Documents Online), v Evropski uniji (EU). Sistem omogoča hitro izmenjavo slik pravih, lažnih in ponarejenih dokumentov med državami EU, da bi pomagal preprečiti nezakonito priseljevanje in uporabo lažnih dokumentov.

KLJUČNE TOČKE

 • Sistem je večjezičen, uporabniku prijazen in temelji na zelo strogi kodifikaciji, da se zagotovi standardizacijo in varnost podatkov.
 • Ena osrednja enota v vsaki državi EU je povezana z Generalnim sekretariatom Sveta EU, vendar lahko vsaka država EU razvija svoj sistem za varen notranji prenos podatkov. Posamezne delovne postaje v državi EU niso neposredno povezane z Generalnim sekretariatom, razen prek osrednje enote.
 • Podatki, ki so posredovani Generalnemu sekretariatu, se čim prej vnesejo v sistem FADO. Vsaka država EU je odgovorna za vključevanje teh podatkov v svoj sistem.
 • Uvedba sistema EU ne preprečuje državam EU, da razvijajo svoje nacionalne sisteme, ki ustrezajo njihovim zahtevam glede varnosti meje in preverjanja dokumentov.
 • Sistem je posebno zasnovan, da omogoča:
  • primerjavo na zaslonu med originalnimi in ponarejenimi dokumenti;
  • centralizirane podatke o tehnikah ponarejanja in varnostnih tehnikah;
  • sklicevanja, ki uporabnikom omogočajo, da hitro najdejo povezane podatke;
  • obvestila o določenih lažnih dokumentih.
 • Prednost imajo dokumenti držav EU in dokumenti držav izven EU, od koder dotekajo redni tokovi priseljevanja.
 • Združeno kraljestvo je 1. decembra 2014 obvestilo Evropsko komisijo, da želi sodelovati v skupnem ukrepu. To je bilo potrjeno s Sklepom Komisije 2014/858/EU.

OD KDAJ SE TA SKUPNI UKREP UPORABLJA?

Ta skupni ukrep se uporablja od 10. decembra 1998.

OZADJE

Vedno večje število pravih in lažnih imigracijskih dokumentov, kot so potni listi, dovoljenja za prebivanje in vizumi, ter čedalje bolj izpopolnjene tehnike ponarejanja zahtevajo redno posodabljanje orodij za boj proti nezakonitemu priseljevanju in uporabi ponarejenih dokumentov.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Skupni ukrep 98/700/PNZ z dne 3. decembra 1998 o ustanovitvi Evropskega sistema slikovnega arhiviranja (FADO), ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 333, 9.12.1998, str. 4–7)

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2014/858/EU z dne 1. decembra 2014 o uradnem obvestilu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, da želi sodelovati pri aktih Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetih pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki niso del schengenskega pravnega reda (UL L 345, 1.12.2014, str. 6–9)

Zadnja posodobitev 23.08.2016

Top