Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strokovna ocena ukrepov držav EU za boj proti organiziranemu kriminalu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strokovna ocena ukrepov držav EU za boj proti organiziranemu kriminalu

Skupni ukrep Evropske unije (EU) uvaja mehanizem za izvajanje strokovnih ocen pravnih sistemov držav EU v povezavi z različnimi ukrepi za boj proti organiziranemu kriminalu.

AKT

Skupni ukrep 97/827/PNZ z dne 5. decembra 1997 o vzpostavitvi mehanizma za ocenjevanje uporabe in izvajanja mednarodnih obveznosti na državni ravni v boju proti organiziranemu kriminalu, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

POVZETEK

KLJUČNE TOČKE

Oceno je pripravilo predsedstvo Sveta skupaj z generalnim sekretariatom Sveta in Evropsko komisijo.

Vsaka država EU mora imenovati enega do tri strokovnjake z izkušnjami na področjih ocenjevanja (to so policija, carina, pravo) in predložiti njihova imena predsedstvu Sveta. Predsedstvo Sveta bo nato iz nabora imen izbralo tri strokovnjake, ki bodo izvedli oceno države EU, ti pa ne bodo državljani države EU, ki jo bodo ocenjevali.

Vsak krog ocenjevanja bo vezan na določeno temo, ki jo bodo potrdile države EU. Potrdile bodo tudi vrstni red obiskov in vprašalnik v zvezi z ocenjevalno ekipo, ki bo obiskala vsako državo EU. Cilj je zbrati vse koristne informacije za izvedbo ocene. Po izpolnitvi vprašalnika ocenjevalna ekipa obišče določeno državo EU in se sestane z ustreznimi strankami (npr. političnimi, administrativnimi, policijskimi, carinskimi in pravnimi organi). Vsaka država EU mora zagotoviti, da njeni organi v celoti sodelujejo z ocenjevalno ekipo, imenovano s tem skupnim ukrepom.

Osnutek poročila je obiskani državi EU predložen v presojo najkasneje en mesec po obisku. Po opravljenih in sprejetih spremembah predsedstvo Sveta osnutek poročila posreduje članom ustrezne delovne skupine Sveta v nadaljnji pregled in potrditev.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Skupni ukrep 97/827/PNZ

15.12.1997

-

UL L 344, 15.12.1997, str. 7-9

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2002/996/PNZ z dne 28. novembra 2002 o vzpostavitvi mehanizma za ocenjevanje pravnih sistemov in njihovega izvajanja na državni ravni v boju proti terorizmu (UL L 349, 24.12.2002, str. 1-3)

Zadnja posodobitev 02.07.2015

Top