Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oblika dovoljenja za prebivanje EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oblika dovoljenja za prebivanje EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 – enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa enotno obliko dovoljenja za prebivanje in informacije, ki jih mora vsebovati, za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU.

KLJUČNE TOČKE

Dovoljenje mora biti samostojni dokument v obliki kartice (sprva je lahko tudi v obliki nalepke, nameščene na drugem uradnem dokumentu).

Uredba določa obliko in vsebino vseh vidnih informacij, ki jih je treba navesti v dokumentu, kot so priimek in ime posameznika (v tem vrstnem redu) ter datum začetka in izteka veljavnosti dovoljenja ter podatke, ki jih je treba shraniti na brezkontaktnem čipu.

Tehnične specifikacije zajemajo barvo, tiskarski postopek ter tehnike in materiale, ki jih je treba uporabiti za dovoljenje.

Specifikacije vključujejo zaščite za preprečevanje ponarejanja in prenarejanja. Te ostanejo zaupne in so znane samo nacionalnim organom, odgovornim za tiskanje dovoljenj.

Države EU lahko dodajo dodatne nacionalne zaščite v skladu s seznamom v Prilogi k uredbi, če tako želijo, vendar pri tem ne smejo spreminjati enotnega videza kartice.

Uredba ne velja za družine evropskih državljanov, ki uveljavljajo pravico do prebivanja v drugi državi EU, imetnike vizumov ali tiste državljane tretjih držav, ki lahko v državi EU prebivajo za obdobje do treh mesecev in pri tem ne potrebujejo vizuma.

Uredba (ES) št. 380/2008 spreminja Uredbo (ES) št. 1030/2002 v zvezi z vključevanjem biometričnih identifikatorjev* v enotno obliko za namene dovoljenja za prebivanje.

Biometrični identifikatorji se uporabljajo za preverjanje pristnosti dovoljenja in identitete imetnika. Zajemajo novejšo fotografijo prosilca in dva prstna odtisa.

Pri postopku odvzema teh identifikatorjev je treba spoštovati nacionalno zakonodajo in zaščitne ukrepe, vsebovane v konvencijah ZN o človekovih in otrokovih pravicah.

Podatki iz biometričnih identifikatorjev morajo biti shranjeni in zavarovani tako, da se pri tem zagotovi njihova celovitost, pristnost in zaupnost.

KLJUČNI POJMI

* Biometrični identifikatorji: uporaba ene ali več fizičnih značilnosti posameznika (prstni odtisi, oblika obraza, šarenica), shranjenih na nosilcu, kot so pametna kartica, črtna koda ali dokument, za preverjanje identitete osebe, ki dokument predloži.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 29.10.2015

Top