Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trženje finančnih storitev na daljavo: varstvo potrošnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trženje finančnih storitev na daljavo: varstvo potrošnikov

POVZETEK:

Direktiva 2002/65/ES – varstvo potrošnikov v primerih prodaje finančnih storitev na daljavo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa skupna pravila za trženje finančnih storitev ponudnikov potrošnikom v EU, da bi se tako okrepilo varstvo potrošnikov.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe: direktiva zajema vse finančne storitve, vključno s prodajo kreditnih kartic, investicijskih skladov, zavarovalnih in zasebnih pokojninskih skladov potrošnikom prek kanalov za prodajo na daljavo, kot so telefon, faks in internet.

Direktiva potrošnikom zagotavlja varstvo in med drugim vključuje tudi:

  • obveznost dobavitelja, da potrošnikom zagotovi celovite informacije še pred sklenitvijo pogodbe,
  • pravico potrošnika, da odstopi od pogodbe v 14 dneh,
  • prepoved agresivnih tržnih praks, katerih namen je prisiliti potrošnika, da kupi storitev, ki je ni naročil (dobava nenaročenih storitev),
  • pravila glede omejitve drugih praks, kot so nenaročeni telefonski klici in elektronska pošta (nenapovedani klici in neželena elektronska pošta),
  • ustrezne sankcije, ki jih države EU naložijo ponudnikom, ki ne ravnajo v skladu s to direktivo,
  • ustrezna pravna sredstva, vključno z izvensodnim reševanjem sporov za potrošnike, katerih pravice so kršene.

Evropska komisija je nazadnje leta 2009 opravila pregled uporabe direktive v državah EU. V pregledu ugotavlja, da ni nobenih dokazov o težavah, s katerimi naj bi se potrošniki spopadali zaradi nepravilnega izvajanja direktive v državah EU.

Direktiva 2011/83/ES (Direktiva o pravicah potrošnikov) ureja prodajo vsega drugega nefinančnega blaga in storitev potrošnikom na daljavo in nadomešča Direktivo 97/7/ES.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 9. oktobra 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 9. oktobra 2004.

OZADJE

Trženje finančnih storitev na daljavo

AKT

Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL L 271, 9.10.2002, str. 16–24)

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/65/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64–88)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Pregled direktive o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo (2002/65/ES) (COM(2009) 626 final z dne20. novembra 2009)

Zadnja posodobitev 20.01.2016

Top