Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Označevanje cen na potrošniških proizvodih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označevanje cen na potrošniških proizvodih

 

POVZETEK:

Pravila Direktive 98/6/ES o označevanju cen proizvodov, ki se prodajajo potrošnikom

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Zahteva, da se prodajne cene in cena na enoto proizvodov, ki jih trgovci ponujajo potrošnikom, jasno označijo, da bi se izboljšalo obveščanje potrošnikov in omogočila primerjava cen.

KLJUČNE TOČKE

Prodajna cena in cena na enoto morata biti označeni nedvoumno, lahko prepoznavno in čitljivo na vseh proizvodih, ki jih trgovci ponujajo potrošnikom („nedvoumno“ pomeni, da končna cena vključuje davek na dodano vrednost in vse druge dajatve).

Cene na enoto ni treba označiti, če je enaka prodajni ceni.

Vendar se lahko države Evropske unije (EU) odločijo, da ne uporabijo tega pravila:

  • za proizvode, ki se dobavijo pri opravljanju storitve;
  • pri prodaji na dražbi ter prodaji umetniških del in starin.

Na proizvodih, ki se prodajajo v razsutem stanju, mora biti označena samo cena na enoto.

V vsakem oglasu, ki navaja prodajno ceno, mora biti označena tudi cena na enoto.

Države EU lahko:

  • proizvode, za katere takšno označevanje ne bi bilo koristno ali bi lahko povzročilo zmedo, izvzamejo iz obveznosti označevanja cen na enoto;
  • v primeru neživilskih proizvodov pripravijo seznam proizvodov, za katere se še naprej uporablja obveznost označevanja cen na enoto.

Direktiva je določila prehodno obdobje, v katerem mala maloprodajna podjetja niso bila dolžna označevati cene na enoto proizvodov, razen za tista, ki se prodajajo v razsutem stanju.

Države EU morajo:

  • sprejeti ustrezne ukrepe, da se vse zadevne osebe obvestijo o prenosu te zakonodaje;
  • določiti in zagotoviti informacije o sistemu sankcij za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih za uporabo te direktive.

Ta direktiva je razveljavila Direktivi 79/581/EGS (cene živil) in 88/314/EGS (cene neživilskih izdelkov) ter je začela veljati 18. marca 2000.

Leta 2006 je Evropska komisija izdala sporočilo, ki je preučilo, kako so države EU izvajale direktivo, in pozvalo zainteresirane stranke, da posredujejo svoja stališča.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 18. marca 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 18. marca 2000.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L 80, 18.3.1998, str. 27–31)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive 1998/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (COM(2006) 325 konč., 21.6.2006)

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top