Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varstvo potrošnikov pred nedovoljenimi pogoji v pogodbah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varstvo potrošnikov pred nedovoljenimi pogoji v pogodbah

Standardne pogodbe opredeljujejo pravice in dolžnosti zadevnih strank. Vendar pa se potrošniki lahko včasih znajdejo v neugodnem položaju. Razlog za to je lahko, da je pogodbene pogoje sestavil samo trgovec, ali da so obveznosti, ki jih pogodba vsebuje, bolj obremenjujoče za kupce kot za prodajalce.

AKT

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

POVZETEK

Standardne pogodbe opredeljujejo pravice in dolžnosti zadevnih strank. Vendar pa se potrošniki lahko včasih znajdejo v neugodnem položaju. Razlog za to je lahko, da je pogodbene pogoje sestavil samo trgovec, ali da so obveznosti, ki jih pogodba vsebuje, bolj obremenjujoče za kupce kot za prodajalce.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva varuje potrošnike v Evropski uniji (EU) pred nedovoljenimi pogoji, ki bi lahko bili vključeni v standardno pogodbo za prodano blago ali ponujene storitve. Uvaja pojem „dobre vere“, da bi se izognila morebitnemu znatnemu neravnotežju v vzajemnih pravicah in obveznostih.

KLJUČNE TOČKE

  • Zadevno blago in storitve, okoliščine transakcije in vsi drugi pogoji določajo, ali je določba v pogodbi dovoljena ali ne.
  • Dejanska cena, plačana za blago ali storitve, se pri tej oceni ne upošteva, razen če je zadevni pogoj nejasno sestavljen.
  • Direktiva vsebuje seznam nedovoljenih pogojev. Ti vključujejo zahtevo, da mora kupec plačati nerazumno nadomestilo ali ravnati v skladu s pogoji, ki jih ni imel časa v celoti proučiti pred podpisom pogodbe.
  • Besedilo vseh pisnih pogodb mora biti sestavljeno v jasnem, razumljivem jeziku. V primeru dvoma glede pomena pogoja je treba slednjega razlagati na način, ki je ugoden za potrošnika.
  • Pogoji, ki veljajo za nedovoljene, za potrošnike niso zavezujoči, so pa drugi pogoji veljavni za obe stranki, če je preostali del pogodbe še vedno ustrezen in veljaven.
  • Države EU morajo ukrepati, da bi zagotovile izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nadaljnje uporabe nedovoljenih pogojev v pogodbah.
  • Organizacije in posamezniki, ki imajo pravni interes pri zaščiti pravic potrošnikov, se lahko obrnejo na sodišče, da bi ugotovili, ali so pogodbeni pogoji nedovoljeni.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 16. aprila 1993.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o nedovoljenih pogodbenih pogojih

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 93/13/EGS

16.4.1993

31.12.1994

UL L 95, 21.4.1993, str. 29-34

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

UL L 304, 22.11.2011, str. 64-88

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov“) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1-11)

Zadnja posodobitev 22.09.2015

Top