Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Davek na dodano vrednost in trošarine – oprostitev plačila za potnike iz držav izven EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Davek na dodano vrednost in trošarine – oprostitev plačila za potnike iz držav izven EU

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2007/74/ES – o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa oprostitev plačila davka v EU pri mednarodnih potovanjih.
 • Določa predpise o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost (DDV) in trošarin na uvoženo blago v osebni prtljagi potnikov iz:
  • držav izven EU ter
  • ozemlja, na katerem se določbe EU o DDV in/ali trošarinah ne uporabljajo, npr. otok Man.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva določa mejno vrednost za oprostitev plačila trošarin, ki znaša 430 EUR za potnike v zračnem in pomorskem prometu ter 300 EUR za potnike, ki potujejo po kopnem (vključno po celinskih plovnih poteh).
 • Države EU lahko znižajo mejno vrednost za potnike, mlajše od petnajst let, ne glede na njihovo prevozno sredstvo. Vendar mejna vrednost ne sme biti nižja od 150 EUR.
 • Države EU lahko znižajo mejne vrednosti in količinske omejitve za potnike iz naslednjih kategorij:
  • prebivalce obmejnega ozemlja;
  • obmejne delavce in
  • osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za mednarodno potovanje.
 • Direktiva določa naslednje najvišje ali najnižje količinske omejitve za uvoz tobačnih izdelkov:
  • 200 cigaret ali 40 cigaret;
  • 100 cigarilosov ali 20 cigarilosov;
  • 50 cigar ali 10 cigar;
  • 250 g tobaka za kajenje ali 50 g tobaka za kajenje.
 • Države EU lahko razlikujejo med potniki v zračnem prometu in drugimi potniki, tako da za druge potnike uporabijo nižje količinske omejitve.
 • Direktiva določa naslednje najvišje ali najnižje količinske omejitve za uvoz alkoholnih izdelkov:
  • do skupaj 1 l alkohola z vsebnostjo več kot 22 vol. % alkohola, ali 80 vol. % in več nedenaturiranega etilnega alkohola*;
  • do skupaj 2 l alkohola z vsebnostjo manj kot 22 vol. %.
 • Oprostitve za tobačne in alkoholne izdelke se ne uporabljajo za potnike, mlajše od 17 let.
 • Evropska komisija vsaka štiri leta predloži Svetu poročilo o izvajanju te direktive. V zadnjem poročilu, objavljenem leta 2013, je zapisano, da so države EU zadovoljne z direktivo in ne vidijo potrebe po spreminjanju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 29. decembra 2007. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. decembra 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Nedenaturiran etilni alkohol: alkohol, ki mu ni bilo dodano še nič, da bi bil nepiten.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L 346, 29.12.2007, str. 6–12).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 16 Direktive Sveta 2007/74/ES o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (COM(2013) 849 final z dne 3. decembra 2013).

Zadnja posodobitev 28.11.2016

Top