Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Predpisi EU o obdavčitvi alkohola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Predpisi EU o obdavčitvi alkohola

 

POVZETEK:

Direktiva 92/83/EGS – o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa predpise Evropske unije (EU) za obdavčitev alkohola (etilnega alkohola ali etanola, tj. oblika alkohola, ki se uporablja v alkoholnih pijačah) in alkoholnih pijač, kategoriji alkohol in alkoholne pijače sta obdavčeni in predstavljata osnovo, na podlagi katere je izračunan davek (dajatev).

KLJUČNE TOČKE

Pivo

 • Trošarino, s katero se obdavči pivo, se določi glede na število hektolitrov/stopnje Plato* ali število hektolitrov/prostorninska vsebnost alkohola (ena stopinja Plato je zakonsko enakovredna 0,4 % prostorninski vsebnosti alkohola) končnega izdelka.
 • Države EU lahko pivo razvrstijo v skupine, od katerih vsaka vključuje največ štiri stopnje Plato (tj. 15–19 o), pri čemer vsa piva iz iste skupine lahko obdavčijo z enako trošarinsko stopnjo na hektoliter.
 • Pivo, ki ga varijo neodvisne male pivovarne, lahko države obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah, skladno z naslednjimi omejitvami:
  • po nižjih stopnjah se ne obdavči podjetij, ki letno proizvedejo več kot 200 000 hl piva;
  • nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.
 • Nižje trošarinske stopnje se morajo uporabljati enako za pivo, ki ga na njihovo ozemlje dobavijo neodvisne male pivovarne iz drugih držav EU.
 • Nižje trošarinske stopnje, ki so lahko pod najnižjo stopnjo, se lahko uporabi za pivo z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 2,8 % vol.

Vino in druge fermentirane pijače

 • Trošarina za mirno in peneče vino ter druge fermentirane pijače in vmesne alkoholne izdelke (npr. portovec in sherry) se določi glede na število hektolitrov končnega izdelka.
 • Države EU morajo obdavčiti pijače iz iste skupine z enako trošarinsko stopnjo.
 • Katerokoli vino in druge fermentirane pijače (razen piva) z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 % vol., se lahko obdavči po nižjih trošarinskih stopnjah.
 • Države EU lahko vmesne alkoholne izdelke z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 15 % vol., obdavčijo po enotni nižji trošarinski stopnji ob upoštevanju naslednjega:
  • nižja stopnja ne sme biti več kot 40 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje;
  • nižja stopnja ne sme biti nižja od standardne nacionalne stopnje za mirno vino in druge mirne fermentirane pijače.

Žgane pijače

 • Trošarina za čisti alkohol in žgane pijače se določi na hektoliter čistega alkohola pri 20 oC.
 • Države EU lahko obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah etilni alkohol (etanol), proizveden v malih žganjarnah, vendar nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.
 • Države EU zagotovijo, da se vse nižje stopnje, ki jih uvedejo, uporabljajo enako za ves etilni alkohol iz malih žganjarn v drugih državah EU.
 • Glede nižjih stopenj veljajo določene omejitve za žgane pijače z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 10 % vol., za francoski rum in grški ouzo.

Izjeme

Plačila trošarine za izdelke iz te direktive se oprostijo, če je bil izdelek:

 • denaturiran* v skladu z zahtevami katere koli države EU;
 • denaturiran in uporabljen za proizvodnjo izdelka, ki ni namenjen za prehrano;
 • uporabljen za izdelavo kisa, zdravil ali arom, namenjenih za pripravo prehrambenih izdelkov.

Seznam trošarin

Evropska komisija dvakrat letno objavi seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v državah EU.

Možna sprememba Direktive 92/83/EGS

 • Komisija je izpeljala vrednotenje REFIT (program za ustreznost in uspešnost predpisov) z namenom, da oceni, ali je Direktiva 92/83/EGS še primerna namenu. REFIT je program, namenjen preverjanju vse zakonodaje EU – da odkrije bremena, nedoslednosti, vrzeli ali neučinkovite predpise – ter za podajanje nujnih predlogov, ki sledijo ugotovitvam preverjanj. Končno zunanje poročilo vrednotenja je sedaj objavljeno.
 • Oktobra 2016 je Komisija objavila poročilo z oceno Direktive 92/83/EGS kot tudi delovni dokument služb (in povzetek ocene učinka slednjega).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 10. novembra 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Stopinje Plato: s številom stopinj Plato se izmeri odstotek teže izvirnega ekstrakta na 100 gramov piva. Ta vrednost se izračuna iz dejanskega ekstrakta in vsebnosti alkohola v končnem izdelku.

Denaturiran alkohol: etilni alkohol z dodatkom ene ali več kemikalij, ki ni primeren za prehrano.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 21–27).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/83/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 29–31).

Poročilo Komisije Svetu o vrednotenju Direktive Sveta 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2016) 676 final z dne 28. oktobra 2016).

Delovni dokument služb Komisije – priložen dokumentu o vrednotenju – poročilo Komisije Svetu o vrednotenju Direktive Sveta 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2016) 336 final z dne 28. oktobra 2016).

Delovni dokument služb Komisije – povzetek ocene učinka, priložen dokumentu o vrednotenju — poročilo Komisije Svetu o vrednotenju Direktive Sveta 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2016) 337 final z dne 28. oktobra 2016).

Zadnja posodobitev 28.11.2016

Top