Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Davčno označevanje plinskega olja in kerozina

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Davčno označevanje plinskega olja in kerozina

 

POVZETEK:

Direktiva 95/60/ES – davčno označevanje plinskega olja in kerozina

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je zagotoviti pravilno delovanje notranjega trga in preprečiti nepravilno uporabo nekaterih naftnih proizvodov, ki so predmet spremenljivih trošarin.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU morajo uporabljati sredstvo za davčno označevanje za plinsko olje in kerozin (ki ni gorivo za reaktivne motorje), ki sta oproščena plačila trošarine ali pa zanju velja stopnja trošarine, ki je drugačna od standardne stopnje za mineralna olja, ki se uporabljajo kot motorno gorivo.
  • Davčno označevanje se izvede z dodajanjem posebne kemične snovi zgoraj navedenim proizvodom. Sredstvo za označevanje se doda pod davčnim nadzorom, preden se proizvodi sprostijo v porabo, razen v izrednih primerih.
  • Države EU lahko poleg sredstva za označevanje, ki ga predvideva direktiva, dodajo nacionalno sredstvo za označevanje ali barvo.

Izjeme

  • V določenih okoliščinah so mogoče izjeme od uporabe sredstva za davčno označevanje zaradi javnega zdravja ali varnosti ali zaradi tehničnih razlogov.
  • Irska se lahko določi, da ne bo uporabljala ali dovolila uporabe tega sredstva za označevanje. V takih primerih mora o tem obvestiti Komisijo, ki mora nato obvestiti druge države EU.
  • Danska lahko pod pogojem, da blago še naprej ostane pod davčnim nadzorom, odloži dodajanje sredstva za označevanje najpozneje do prodaje na drobno.

Sankcije

Države EU morajo določiti sankcije, ki se uporabijo v primeru neupoštevanja direktive, da bi preprečile nepravilno uporabo označenih proizvodov in zlasti, da se zadevnih mineralnih olj ne more uporabljati za izgorevanje v motorju cestnega motornega vozila.

Skupno sredstvo za davčno označevanje

  • Z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/544/ES je bil za skupno sredstvo za davčno označevanje določen Solvent Yellow 124. Sklep je bil trikrat podaljšan. Z zadnjim Izvedbenim sklepom (EU) 2017/74, ki je trenutno v veljavi, je bila določena raven označevanja, ki je najmanj 6 mg in največ 9 mg sredstva za označevanje na liter mineralnega olja. Ta sklep je treba spričo tehničnega razvoja na področju sistemov označevanja (in ob upoštevanju potrebe po preprečevanju zlorabe uporabe mineralnih olj, ki so oproščena plačila trošarine ali za katera velja znižana stopnja trošarine) pregledati najpozneje do 31. decembra 2021.
  • Medtem je Evropska komisija začela študijo, s katero želi identificirati alternativne proizvode, primerne za uporabo kot sredstvo za davčno označevanje v plinskem olju in kerozinu. Skupno raziskovalno središče Komisije je pripravilo poročilo z ugotovitvami o nekaterih razpoložljivih sredstvih za davčno označevanje na podlagi vlog podjetij iz kemične industrije po pozivu za prijavo interesa, ki so ga objavile službe Komisije. Ocenjevanje morebitnih sredstev za davčno označevanje še poteka.
  • Če se Komisija po posvetovanju z državami EU odloči, da je na voljo snov z boljšimi lastnostmi kot Solvent Yellow 124, se lahko Sklep (EU) 2017/74 razveljavi pred letom 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 26. decembra 1995.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L 291, 6.12.1995, str. 46–47).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/74 z dne 25. novembra 2016 o skupnem sredstvu za davčno označevanje plinskega olja in kerozina (UL L 10, 14.1.2017, str. 7–9).

Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12–30).

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/118/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283, 31.10.2003, str. 51–70).

Dve spremembi Direktive 2003/96/ES sta vključeni v osnovno besedilo. Glejte prečiščeno različico

Zadnja posodobitev 24.11.2017

Top