Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmanjšanje onesnaževanja iz lahkih motornih vozil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmanjšanje onesnaževanja iz lahkih motornih vozil

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 715/2007 – homologacija lahkih potniških in gospodarskih vozil glede na emisije (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba usklajuje tehnične zahteve za zmanjšanje emisij iz avtomobilov in dostavnih vozil, tj. lahkih vozil.
 • Uredba zajema nadomestne dele, kot so naprave za uravnavanje onesnaževanja*, in določa pravila za njihovo servisiranje, popravilo in vzdrževanje.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za potniška vozila, lažja od 5 ton, in tovorna vozila, lažja od 12 ton.

Proizvajalci:

 • morajo dokazati, da so vsa nova vozila in vse nove nadomestne naprave za uravnavanje onesnaževanja v skladu z zakonodajo in da lahko izpolnijo zahteve glede mejnih vrednosti emisij v običajni življenjski dobi vozil,
 • morajo zagotoviti, da naprave za uravnavanje onesnaževanja trajajo 160 000 km in se preverijo po petih letih ali 100 000 km, kar koli nastopi prej,
 • morajo kupcem zagotoviti podatke o emisiji ogljikovega dioksida in porabi goriva,
 • morajo načrtovati, izdelati in sestavljati sestavne dele, tako da je vozilo skladno z zakonodajo,
 • ne smejo uporabljati odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, razen v strogih pogojih, na primer zaradi zaščite motorja pred okvarami ali poškodbami,
 • morajo neodvisnim serviserjem preko interneta omogočiti neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. To bi moralo vsebovati na primer priročnike za servisiranje in tehnične priročnike. Proizvajalci lahko zaračunajo primerne pristojbine.

Nacionalni organi morajo:

 • podeliti homologacijo EU ali nacionalno homologacijo* za nova vozila (tj. dovoliti njihovo prodajo), ki so skladna z zakonodajo,
 • v okviru dogovorjenih rokov za vsako kategorijo vozil zavrniti podelitev homologacije za vozila, ki ne izpolnjujejo emisijskih standardov ali standardov porabe goriva,
 • prepovedati prodajo ali vgradnjo naprav za uravnavanje onesnaževanja, ki ne izpolnjujejo standardov EU,
 • določiti kazni za proizvajalce, ki ponaredijo izjave ali rezultate, zadržijo podatke, uporabljajo odklopne naprave ali zavrnejo dostop do informacij.

Nacionalni organi lahko ponudijo finančne spodbude v obdobju od januarja 2011 do septembra 2016, da bi spodbudili varno uporabo naprav za zmanjševanje emisij.

Evropska komisija je morala predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu do 2. julija 2011 o načinu delovanja sistema. Komisija tudi redno spremlja postopke, preskuse, zahteve in mejne vrednosti emisij, ki so določeni v zakonodaji.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 3. januarja 2009. Vendar nacionalni organi od 2. julija 2007 ne smejo več zaradi razlogov, ki se nanašajo na emisije ali porabo goriva vozil, zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil ali prepovedati registracijo, prodajo ali začetek uporabe novega vozila, kadar je zadevno vozilo skladno s to uredbo (člen 10(1)). Člen 12, ki se nanaša na finančne spodbude, se prav tako uporablja od 2. julija 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNA POJMA

Naprava za uravnavanje onesnaževanja: mehanizem ali oprema, ki odstranjuje onesnaževala, na primer iz izpušnih plinov avtomobila, ki bi se sicer sprostili v ozračje.

Homologacija: potrdilo o skladnosti, ki se izda za proizvod, ki izpolnjuje minimalni sklop regulativnih, tehničnih in varnostnih zahtev.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1–16).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 715/2007 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 09.11.2016

Top