Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obvladovanje poplavne ogroženosti v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obvladovanje poplavne ogroženosti v EU

Poplave ogrožajo zdravje ljudi, kulturno dediščino gospodarstvo in okolje. Evropska unija (EU) s tem vzpostavlja okvir za ocenjevanje, kartiranje in načrtovanje zmanjšanja poplavne ogroženosti v Evropi.

AKT

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

POVZETEK

Poplave ogrožajo zdravje ljudi, kulturno dediščino gospodarstvo in okolje. Evropska unija (EU) s tem vzpostavlja okvir za ocenjevanje, kartiranje in načrtovanje zmanjšanja poplavne ogroženosti v Evropi.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj te direktive je vzpostaviti okvir za ukrepe zmanjšanja ogroženosti pred poplavami v EU, in sicer z ocenjevanjem tveganja poplavne ogroženosti v povodjih in obalnih regijah, kartiranjem območij, kjer so pogoste poplave večjega obsega, in sestavljanjem načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki temeljijo na tesnem sodelovanju med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Ta direktiva od držav EU zahteva, da ocenijo poplavno ogroženost v obalnih regijah in povodjih z zbiranjem informacij o teh območjih, kot so podatki o poplavah v preteklosti in karte, ki prikazujejo meje, rabo tal in topografijo, ter določanjem verjetnosti velikih poplav v prihodnosti in njihovih posledic. Te ocene, ki so bile prvič objavljene 22. decembra 2011, bodo pregledane 22. decembra 2018 in nato znova vsakih šest let.
  • Države EU morajo izdelati tudi karte, na katerih so opredeljena območja s pogostimi velikimi poplavami in možni scenariji (na podlagi majhne, srednje ali velike verjetnosti) poplav na teh območij. Karte, ki so bile prvič objavljene 22. decembra 2013, je treba pregledati vsakih šest let.
  • Države EU morajo pripraviti tudi načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki se usklajujejo na ravni povodij ali obalnih območij. V teh načrtih so določeni cilji za obvladovanje tveganj poplav, ki se osredotočajo zlasti na preprečevanje (npr. izogibanje gradnji na poplavnih območjih), zaščito (ukrepi za zmanjšanje verjetnosti poplav na določenem kraju) in pripravljenost (obveščanje prebivalcev o tveganjih poplav in tem, kaj storiti v primeru poplav). Ti načrti morajo biti dokončani do 22. decembra 2015 in jih je prav tako treba pregledati vsakih šest let.
  • Karte poplavne ogroženosti in načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti se usklajujejo z okvirno vodno direktivo. Izvajanje okvirne direktive o vodah, te direktive in drugih direktiv, povezanih z vodami, usmerja skupna strategija izvajanja, katere cilj je tudi povezati politike o vodah z drugimi politikami v EU, kot so kmetijstvo, promet ali raziskave in regionalni razvoj.

OZADJE

Čeprav so poplave naraven pojav, ki ga ni mogoče v celoti preprečiti, pa človeška dejavnost povečuje njihovo verjetnost in vpliv. Poplavna ogroženost in razsežnost škode se bosta v prihodnosti povečevali zaradi podnebnih sprememb, neustreznega upravljanja rek, gradnje na poplavnih območjih in povečanja števila prebivalcev ter lastnine na teh območjih.

Ker je večina povodij v Evropi skupna več državam, je ukrepanje na ravni EU učinkovitejše, saj omogoča boljše ocenjevanje tveganja in uskladitev ukrepov med državami EU.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o poplavni direktivi EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/60/ES

26.11.2007

25.11.2009

UL L 288, 6.11.2007, str. 27-34

Zadnja posodobitev 22.04.2015

Top