Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodni program za ohranjanje delfinov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodni program za ohranjanje delfinov

 

POVZETEK:

Sklep 1999/337/ES o podpisu Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Ta sklep omogoča Evropski uniji (EU), da odobri Sporazum o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov, katerega cilj je znižati smrtnost delfinov pri ribolovu tunov.
 • Obenem je tudi utrl pot EU k pridružitvi Medameriški komisiji za tune v tropih (IATTC), ki je odgovorna za ohranjanje in upravljanje tunov in drugih morskih virov v vzhodnem Tihem oceanu.
 • Zaradi teh dveh korakov ima EU aktivno vlogo pri upravljanju sporazuma.

KLJUČNE TOČKE

Cilj Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov je zmanjšati smrtnost delfinov pri ribolovu tunov v vzhodnem Tihem oceanu.

Sporazum želi zlasti:

 • postopoma znižati naključno smrtnost delfinov pri ribolovu tunov z zaporno plavarico* v vzhodnem Tihem oceanu do števila blizu ničle z določitvijo letnih meja,
 • podpreti raziskave za iskanje ekološko neškodljivih načinov ribolova velikih rumenoplavutih tunov, ki ne bodo povezani z delfini,
 • zagotoviti dolgoročno trajnost staležev tunov s preprečevanjem prilovov* in zavrženih nedoraslih tunov.

Ukrepi

Pogodbenice tega sporazuma morajo omejiti skupno število naključnih smrti delfinov pri ribolovu tunov na največ 5 000 letno (leta 2015 je poginilo 533 delfinov). Da bi to dosegle, so se dogovorile, da:

 • vzpostavijo sistem, ki zagotavlja spodbude za kapitane plovil, da znižujejo naključno smrtnost delfinov, ter sistem tehničnega usposabljanja in certificiranja za kapitane,
 • podprejo raziskave za izboljšanje ribiškega orodja, opreme in ribolovnih tehnik,
 • vzpostavijo nepristranski sistem za dodelitev zgornjih meja smrtnosti delfinov (DML) v skladu s pravili iz Sporazuma,
 • uvedejo nekatere operativne zahteve (v zvezi z orodjem in opremo, varnima za delfine, ter spuščanjem delfinov itn.) na plovilih,
 • razvijejo sistem za sledenje in preverjanje ujetih tunov s smrtnostjo ali resnimi poškodbami delfinov in brez njih,
 • zagotovijo izmenjavo znanstveno raziskovalnih podatkov.

Dolgoročna trajnost

Pogodbenice morajo za zagotovitev dolgoročne trajnosti morskih organizmov:

 • pripraviti programe, ki omogočajo ocenjevanje, spremljanje in zmanjševanje prilovov nedoraslih tunov in neciljnih vrst,
 • razvijati in zahtevati uporabo selektivnega ribiškega orodja in tehnik,
 • zahtevati od plovil, da spustijo žive morske želve in druge ogrožene vrste.

Poleg teh določenih obveznosti morajo pogodbenice izpolniti tudi naslednje obveznosti, da bi zagotovile dolgoročno trajnost staležev tun in drugih staležev morskih organizmov:

 • sprejemanje ohranjevalnih in upravljalnih ukrepov,
 • ocenjevanje lova in prilova nedoraslih rumenoplavutih tunov in drugih staležev živih morskih virov, povezanih z ribolovom tuna.

Opazovalni program

Vse pogodbenice morajo uvesti opazovalni program na krovu za ladje z nosilnostjo nad 363 ton. Opazovalci na krovu morajo opraviti strokovno usposabljanje in zbrati vse ustrezne podatke o ribolovnih delovanjih plovila, ki so mu bili dodeljeni.

Pogodbenice morajo izpolniti navedene in operativne zahteve z:

 • letnim certificiranjem in inšpekcijskim programom za plovila,
 • kaznimi, ki se uporabljajo v primeru kršitev,
 • spodbudami.

Presoja in ocena

 • Vsaka pogodbenica vzpostavi nacionalni znanstveno svetovalni odbor, ki izvaja znanstvene presoje in ocene, pripravlja priporočila za vlado in zagotavlja redno izmenjavo podatkov med pogodbenicami. V praksi sta to vlogo prevzela znanstveni odbor IATTC in znanstveno svetovalni odbor IATTC.
 • Vzpostavi se Mednarodna komisija za preverjanje, ki jo sestavljajo predstavniki podpisnic, NVO in industrija tunov. Ta komisija izvaja naloge na področju nadzora in analize. Pogodbenicam na zasedanju priporoča ustrezne ukrepe za doseganje ciljev Sporazuma.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 26. aprila 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Zaporna plavarica: vrsta mreže, ki se uporablja za ulov rib na površini vode ali blizu površine vode. Ko se ugotovi lokacija jate rib, se mreža vrže v vodo in potegne okoli rib. Ko so ribe obdane z mrežo, se vrv okoli njih zategne in oblikuje zapora, nato pa se ribe povlečejo na krov ribiškega plovila.

Prilov: ribe ali druge morske vrste, ki so ulovljene naključno med poskusom ulova določene ciljne vrste.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 1999/337/ES z dne 26. aprila 1999 o podpisu Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov s strani Evropske skupnosti (UL L 132, 27.5.1999, str. 1–27).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 1936/2001 z dne 27. septembra 2001 o nadzornih ukrepih za ribolov določenih staležev izrazito selivskih vrst rib (UL L 263, 3.10.2001, str. 1–8).

Glejte prečiščeno različico.

Sklep Sveta 2005/938/ES z dne 8. decembra 2005 o odobritvi Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov v imenu Evropske skupnosti (UL L 348, 30.12.2005, str. 26–27).

Zadnja posodobitev 07.02.2017

Top