Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisije onesnaževal iz kmetijskih in gozdarskih traktorjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Emisije onesnaževal iz kmetijskih in gozdarskih traktorjev

Da bi zmanjšala emisije onesnaževal iz motorjev kmetijskih in gozdarskih traktorjev, je Evropska unija (EU) določila standarde ravni emisij, ki so za te motorje sprejemljive.

AKT

Direktiva 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev in spremembi Direktive Sveta 74/150/EGS [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Direktiva podrobneje določa ukrepe proti onesnaževanju z emisijami iz kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Njen cilj je zmanjšati nivo emisij onesnaževal ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga.

Zadevna vozila

Direktiva določa zahteve v zvezi z emisijami iz kmetijskih in gozdarskih traktorjev . Te se nanašajo zlasti na opredelitev postopkov homologacije sestavnega dela za motorje, ki se nameščajo v traktorje, in s tem tudi opredelitev postopkov homologacije za ta vozila z vidika njihovih emisij onesnaževal.

Obvezne zahteve

Vlogo za homologacijo v zvezi z emisijami onesnaževal vloži proizvajalec vozila. Zagotoviti mora določene informacije o vozilu, na primer o vrsti motorja.

Proizvajalec mora upoštevati določene specifikacije v zvezi s preskusi, označevanjem motorja in skladnostjo proizvodnje.

Nadomestni motorji morajo biti skladni z mejnimi vrednostmi emisij, ki so veljale za zamenjani motor, ko je bil ta dan na trg.

Sistem prožnosti

Na trg je mogoče dati omejeno število traktorjev, opremljenih z motorji, ki ustrezajo le zahtevam za prejšnjo stopnjo mejnih vrednosti emisij glede na trenutno veljavno stopnjo.

Število traktorjev, ki se lahko dajo na trg v skladu s sistemom prožnosti, ne sme presegati 40 % proizvajalčeve letne prodaje traktorjev.

Mejne vrednosti

Direktiva določa enake preskusne zahteve, kot veljajo za terenske mobilne stroje, in ustrezne mejne vrednosti stopenj emisij.

Hkrati direktiva posega v področje postopka homologacije za kmetijske in gozdarske traktorje, ki ga predvideva Direktiva 2003/37/ES.

Ker direktiva uvaja razlikovanje med štirimi kemijskimi onesnaževali: ogljikov monoksid (CO), nezgorjeni ogljikovodiki (HC), dušikov oksid (NOx) in prašni delci (PT), nadomešča Direktivo 77/537/EGS o ukrepih proti emisiji snovi, ki onesnažujejo, iz dizelskih motorjev kmetijskih ali gozdarskih traktorjev.

Direktiva se razveljavi z Uredbo (EU) št. 167/2013 z učinkom od 1. januarja 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/25/ES

12.7.2000

31.12.2000

UL L 173, 12.7.2000

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2005/13/ES

21.3.2005

31.12.2005

UL L 55, 1.3.2005

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

-

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2011/72/EU

13.10.2011

24.9.2011

UL L 246, 23.9.2011

Direktiva 2011/87/EU

8.12.2011

9.12.2012

UL L 301, 18.11.2011

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Direktiva 2014/43/EU

9.4.2014

1.1.2015

UL L 82, 20.3.2014

Nadaljnje spremembe in popravki direktive 2011/87/EU so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top