Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekuperacija bencinskih hlapov med skladiščenjem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rekuperacija bencinskih hlapov med skladiščenjem

 

POVZETEK:

Direktiva 94/63/ES – nadzorovanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je zmanjšati emisije hlapnih organskih spojin zaradi izhlapevanja bencina v verigi skladiščenja in distribucije goriv.

KLJUČNE TOČKE

 • Ta direktiva velja za postopke, naprave, vozila in plovila, ki se uporabljajo za skladiščenje, polnjenje in prevažanje bencina iz enega terminala v drugega ali iz terminala na bencinski servis.
 • Določa usklajene tehnične specifikacije za projektiranje in uporabo:
  • naprav za skladiščenje v terminalih,
  • opreme za polnjenje in praznjenje premičnih rezervoarjev v terminalih,
  • premičnih rezervoarjev,
  • opreme za polnjenje naprav za skladiščenje na bencinskih servisih.
 • Določa tudi prehodna obdobja za izvedbo teh specifikacij.
 • Države EU lahko ohranijo ali zahtevajo ukrepe, ki so strožji od tistih, določenih v direktivi, na svojem celotnem ozemlju ali na geografskih območjih, kjer je ugotovljeno, da so taki ukrepi potrebni za varovanje zdravja ljudi ali okolja.
 • V direktivi je opredeljen tudi postopek za prilagajanje prilog tehničnemu napredku.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. januarja 1995. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1995.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L 365, 31.12.1994, str. 24–33).

Nadaljnje spremembe Direktive 94/63/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih (UL L 285, 31.10.2009, str. 36–39).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top