Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravila EU o obdavčitvi energentov in električne energije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravila EU o obdavčitvi energentov in električne energije

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/96/ES – prestrukturiranje sistema EU za obdavčitev energentov in električne energije

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pravila Evropske unije (EU) o davkih v zvezi z električno energijo, vsemi motornimi gorivi in večino goriv za ogrevanje.
 • Namen je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega energetskega trga EU in preprečiti kakršna koli izkrivljanja trgovine in konkurence, ki bi lahko bila rezultat velikih razlik v nacionalnih sistemih obdavčitve.
 • Pravila prispevajo k širšim ciljem, kot je prehod na konkurenčno, nizkoogljično in energetsko učinkovito gospodarstvo.

KLJUČNE TOČKE

 • Energenti so obdavčeni samo, kadar se uporabljajo kot motorno gorivo ali za ogrevanje.
 • Zakonodaja uvaja najnižje ravni obdavčitve motornih goriv, goriv za ogrevanje in električne energije, ki veljajo od 1. januarja 2004.
 • Energenti, ki se uporabljajo za ogrevanje, v kmetijstvu, za stacionarne motorje in stroje za gradnjo ter javna gradbena dela, se lahko obdavčijo na nižji ravni od tiste, ki se uporablja za gorivo za avtomobile.
 • Vlade lahko uporabijo za komercialno dizelsko gorivo (ki ga uporabljajo cestni prevozniki ali potniški promet) nižjo raven trošarine od tiste, ki se uporablja za dizelsko gorivo za nekomercialno uporabo.
 • Direktiva omogoča davčne oprostitve in znižanja davkov, zlasti iz razlogov okoljske in zdravstvene politike. Vlade lahko oprostijo obdavčitve obnovljive vire energije, kot so biogoriva ali goriva in električna energija, ki se uporabljajo za prevoz blaga in potnikov po železnici, s podzemsko železnico, tramvajem ali trolejbusi.
 • Zakonodaja omogoča znižanje davkov za energetsko intenzivna podjetja, tj. tista, ki so si najbolj prizadevala za zmanjšanje porabe. Državam EU, ki so pri izvajanju novih ukrepov naletele na težave (Belgija, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija in Portugalska), so se omogočile prehodne ureditve pred uporabo zakonodaje.
 • Podobne začasne oprostitve in prehodna obdobja so bila odobrena državam, ki so se pridružile EU leta 2004 in leta 2007.
 • Zakonodaja se ne uporablja za nekatere energetsko intenzivne sektorje (npr. v metalurgiji) ali za energente, namenjene za dvojno uporabo, tj. ki se uporabljajo za ogrevanje in za še en drug namen (npr. za proizvodnjo nekaterih kemikalij).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 31. oktobra 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283, 31.10.2003, str. 51–70).

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/96/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev 28.11.2016

Top