Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jasno računovodstvo za podjetja v državni lasti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jasno računovodstvo za podjetja v državni lasti

 

POVZETEK:

Direktiva Komisije 2006/111/ES – jasno računovodstvo za podjetja v državni lasti

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen namen je zagotoviti preglednost v finančnih odnosih med državami Evropske unije (EU) in podjetji v državni lasti s tem, da se zagotovi poštena konkurenca z zasebnimi podjetji brez neupravičenega razlikovanja.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU morajo zagotoviti predvsem preglednost vseh javnih sredstev, ki so dana na voljo podjetjem v državni lasti. Razkriti morajo, kako se uporabljajo, in zagotoviti, da so stroški in dohodki takih podjetij jasno navedeni v ločenih računih.
  • Vrste finančnih odnosov, ki jih zajema direktiva, vključujejo zagotovitev kapitala, donacije ali posojila pod ugodnimi pogoji in poravnavo izgub* iz poslovanja.
  • Države EU morajo zagotoviti, da se notranji računi zadevnih podjetij vodijo ločeno za različne dejavnosti in da se vsi stroški in dohodki pravilno zavedejo v skladu z ustreznimi računovodskimi načeli.
  • Nekatere vrste finančnih odnosov so izvzete iz direktive, npr. med državami EU in centralnimi bankami ali s podjetji v državni lasti, ki izvajajo storitve, za katere je malo verjetno, da bi imele pomembnejši vpliv na trgovino med državami EU.
  • Države EU morajo zagotoviti, da so ustrezni finančni podatki dani na voljo Evropski komisiji za obdobje do pet let po tem, ko so bila podjetju zagotovljena javna sredstva. Komisija pa ne sme razkriti nobenih podatkov, ki so zajeti v obveznost varovanja poslovne skrivnosti.
  • Za proizvodni sektor se ti podatki pošiljajo Komisiji vsako leto in morajo vključevati letno poročilo in letni računovodski izkaz.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva Komisije 2006/111/ES je kodificirana različica izvirnega akta (Direktiva 80/723/EGS) in njegovih nadaljnjih sprememb. Uporablja se od 20. decembra 2006. Države EU so morale vključiti izvirno direktivo, Direktivo 80/723/EGS, v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1981.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Poravnava izgub: računovodski izraz za primer, ko se zabeležena izguba pobota z dobičkonosno postavko, da se izniči njen učinek.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (kodificirana različica) (UL L 318, 17.11.2006, str. 17–25).

Zadnja posodobitev 14.11.2016

Top