Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usklajeni nacionalni predpisi o varstvu modelov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usklajeni nacionalni predpisi o varstvu modelov

 

POVZETEK:

Direktiva 98/71/ES o zagotavljanju varstva industrijskih modelov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uskladiti nacionalne predpise o varstvu modelov, da bi se imetnikom pravice zagotovilo enako varstvo v vseh državah EU.

Poleg nacionalnih predpisov obstaja tudi vseevropski sistem za pridobivanje modela Skupnosti, za katerega velja enotno varstvo.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za modele, ki varujejo videz* izdelka, registrirane:

Pogoji za varstvo

Da bi bili izpolnjeni pogoji za varstvo, mora biti videz izdelka nov in imeti individualno naravo. Države EU varujejo modele z registracijo in zagotovitvijo izključnih pravic njihovim oblikovalcem.

Trajanje varstva

Videz izdelka je varovan z modelom za eno ali več petletnih obdobij do največ 25 let. Imetniku pravice se z varstvom podeljuje izključna pravica do uporabe videza izdelka in do tega, da prepreči njegovo uporabo tretjim osebam.

Pravice, podeljene z registracijo

Registracija modela imetniku podeljuje izključno pravico do uporabe videza izdelka in do tega, da prepreči njegovo uporabo tretjim osebam.

Omejitev pravic

Pravice, ki jih podeljuje model, ne zajemajo:

 • dejanj, ki se izvedejo zasebno in za negospodarske namene,
 • dejanj, ki se izvedejo za namene poskusov,
 • dejanj reproduciranja za namen ponazoritve ali poučevanja,
 • opreme ladij in letal, registriranih v drugi državi, kadar začasno vstopijo na ozemlje zadevne države EU,
 • uvoza rezervnih delov in pripomočkov v državo EU z namenom popravila takšne ladje ali letala,
 • izvajanja popravil na takšni ladji ali letalu.

Varstvo tudi ne vključuje:

 • predmetov, vgrajenih v izdelek, ki pri „običajni“ uporabi tega izdelka niso vidni,
 • značilnosti videza izdelka, ki jih določa samo njegova tehnična funkcija,
 • značilnosti videza izdelka, ki morajo biti reproducirane, da bi bilo mogoče izdelek mehansko povezati z drugim izdelkom ali ga namestiti vanj, okrog njega ali z njim povezati,
 • opreme ladij in letal, kadar začasno vstopijo na ozemlje druge države EU,
 • rezervnih delov in pripomočkov, ki se uvozijo v navedeno državo EU z namenom popravila navedene ladje ali letala,
 • videzov izdelka, ki nasprotujejo javnemu redu ali javni morali.

Ničnost

Model se lahko v nekaterih določenih primerih razglasi za ničnega, tudi po prenehanju ali odpovedi (tj. imetnik pravic se odpove pravici).

Odnos do drugih oblik varstva

Če je videz izdelka v državi EU varovan s predpisi v zvezi z neregistriranimi pravicami iz modela, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti in uporabnimi modeli ali katero koli drugo zakonodajo, se ti predpisi še vedno uporabljajo skupaj z določeno zakonodajo o varstvu modelov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. novembra 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 28. oktobra 2001.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Videz: Izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali njegovih ornamentov.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L 289, 28.10.1998, str. 28–35).

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L 3, 5.1.2002, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 6/2002 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 07.07.2016

Top