Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Model Skupnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Model Skupnosti

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 6/2002 o varstvu modelov Skupnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uvaja sistem na ravni EU za pridobitev modela Skupnosti, pokritega z enotnim varstvom. Določa postopek za registriranje modelov pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT).

Sistem EU soobstaja z nacionalnimi sistemi varstva. Vsa vprašanja, ki ne spadajo v okvir uredbe, so zajeta v nacionalni zakonodaji držav EU.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Da bi bili modeli upravičeni do varstva, morajo biti novi in imeti individualno naravo (morajo biti drugačni od obstoječih izdelkov).
 • Deli kompleksnih izdelkov, katerih videz določa zadevno obliko (npr. vidni nadomestni deli v avtomobilih), nimajo varstva po tem sistemu.
 • Vendar so lahko deli drugih izdelkov, ki so vidni med normalno uporabo izdelka, v katerega so vključeni, upravičeni do varstva.

Pravice do modela Skupnosti

Pravica do modela Skupnosti se dodeli oblikovalcu ali njegovemu pravnemu nasledniku. Uredba dovoljuje dve vrsti varstva modelov, ki se uporabljata neposredno v vseh državah EU.

 • 1.

  Neregistrirani model Skupnosti:

  • nobenih formalnosti,
  • kratkoročno varstvo največtri leta od datuma, na katerega je bil model prvič dostopen javnosti EU, tj. ko je bil izdelek dan v prodajo prek trženja ali pred objavo.
 • 2.

  Registrirani model Skupnosti:

  • registriran pri UUNT,
  • varstvo najmanjpet let in največ 25 let .

Registrirani modeli so varovani pred posnemanjem in neodvisnim razvojem podobnih modelov, medtem ko so neregistrirani modeli varovani samo pred posnemanjem.

Omejitev pravic

Pravice izključujejo številna dejanja, med njimi:

 • dejanja, ki se izvedejo zasebno in v nekomercialne namene,
 • dejanja, ki se izvedejo v namene poskusov,
 • dejanja reproduciranja, npr. za namen poučevanja.

Uredba se ne uporablja za opremo na ladjah in letalih, registriranih v državah zunaj EU, če začasno vstopijo na ozemlje EU.

Registracija modela Skupnosti

 • Prijava za registracijo modela Skupnosti se lahko predloži uradu UUNT ali nacionalnemu uradu za industrijsko lastnino.
 • Vse prijave so prenesene v UUNT, ki opravi formalen pregled in, kjer je primerno, prijavitelju dodeli model Skupnosti z vnosom modela v register modelov Skupnosti.
 • Urad nato objavi vpis v biltenu, ki je dostopen javnosti.
 • Prijavitelj lahko zahteva, da se objava odloži za obdobje 30 mesecev od datuma vložitve prijave, da se zavarujejo občutljive informacije.

Licence

Model Skupnosti se lahko licencira za celotno EU ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna. Bistveno je privoljenje imetnika pravic.

Ničnost

Registrirani model Skupnosti se lahko razglasi za ničnega, če:

 • ne izpolnjuje zahtev, določenih za model Skupnosti;
 • imetnik nima pravice do modela Skupnosti;
 • model pomeni nepravilno uporabo dela, ki je avtorskopravno varovano v državi EU.

Kazni

Ukrepi, ki se lahko sprejmejo v primeru kršitve, so določeni v uredbi. Ti vključujejo prepoved proizvodnje in zaseg izdelkov, ki so predmet kršitve. Sodišče države EU lahko naloži tudi druge kazni.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 6. marca 2002.

OZADJE

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L 3, 5.1.2002, str. 1–24)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 6/2002 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 29.02.2016

Top