Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zakonsko predpisana razkritja podružnic podjetij v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zakonsko predpisana razkritja podružnic podjetij v EU

Direktiva določa, katera razkritja veljajo za podružnice, ki jih v državi članici ustanovijo družbe z omejeno odgovornostjo iz druge države članice ali nečlanice Evropske unije (EU). Cilj Direktive je odpraviti razlike pri zaščiti družbenikov in tretjih oseb ter zavarovati izvajanje pravice do ustanavljanja.

AKT

Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (Glej akt(-e) o spremembi).

POVZETEK

Direktiva se uporablja za podružnice, odprte v državi članici s strani družbe z omejeno odgovornostjo (opredeljene v Direktivi 2009/101/ES), za katero velja zakonodaja druge države članice, ali družbe, za katero velja zakonodaja tretje države, vendar je primerljive pravne oblike.

Podružnice družb iz drugih držav članic

Obvezno razkritje zajema naslednje podatke:

 • naslov in dejavnost podružnice,
 • kraj vpisa v register skupaj z vpisno številko,
 • firmo in pravno obliko družbe ter firmo podružnice (če je drugačna od firme družbe),
 • imenovanje, prenehanje funkcije in podatke o zastopnikih družbe,
 • prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev in podrobnosti o njih,
 • računovodske dokumente,
 • zaprtje podružnice.

Podatki, za katere velja obvezno razkritje, bodo javno dostopni prek sistema povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb, ki ga predvideva Direktiva 2012/17/EU in bo na voljo sredi leta 2017. Podružnice morajo imeti enotni identifikator, ki vsebuje vsaj elemente za identifikacijo:

 • države članice, v kateri je register,
 • nacionalnega registra izvora,
 • številke podružnice v tem registru.

Po potrebi mora vsebovati tudi elemente za preprečevanje napak pri identifikaciji.

Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko predvidi dodatna razkritja, npr. podpis zastopnikov družbe ali ustanovitveni dokument.

Kadar se zahteve po razkritju v zvezi s podružnico razlikujejo od tistih v zvezi z družbo, se pri transakcijah s podružnico uporabljajo zahteve, ki veljajo za podružnico. Če družba odpre v državi članici več podružnic, se lahko razkritje računovodskih in ustanovnih dokumentov izvede v registru podružnice po izbiri družbe, v registrih drugih podružnic pa je obvezna navedba tega registra.

Register družbe prek sistema povezovanja registrov nemudoma zagotovi informacije o likvidacijskem postopku ali postopku zaradi insolventnosti družbe ter izbrisu družbe iz registra, če ima ta izbris pravne posledice v državi članici, v kateri je register družbe. Register podružnice mora imeti dostop do teh informacij prek sistema povezovanja registrov, da se lahko iz registra izbrišejo tudi podružnice.

Podružnice družb iz tretjih držav

Obvezno razkritje za podružnice družb iz držav zunaj EU, ki so po pravni obliki primerljive z družbami z omejeno odgovornostjo v EU, zajema naslednje podatke:

 • zakonodajo države, ki velja za družbo,
 • ustanovitveni dokument, družbeno pogodbo in statut,
 • pravno obliko družbe.

Kadar računovodski dokumenti družbe niso sestavljeni v skladu z zakonodajo EU ali na enakovreden način, lahko države članice zahtevajo, da se sestavijo in razkrijejo za dejavnost podružnice.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 89/666/EGS

3.1.1990

1.1.1992

UL L 395, 30.12.1989

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2012/17/EUEvropskega parlamenta in Sveta

6.7.2012

7.7.2014

UL L 156, 16.6.2012

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 89/666/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 11.07.2014

Top