Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Devizni tečaj med evrom in drugimi sodelujočimi nacionalnimi valutami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Devizni tečaj med evrom in drugimi sodelujočimi nacionalnimi valutami

 

POVZETEK:

Resolucija Evropskega sveta o ustanovitvi mehanizma deviznega tečaja

Sporazum med Evropsko centralno banko in centralnimi bankami držav EU zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v ekonomski in monetarni uniji

KAJ JE NAMEN TE RESOLUCIJE IN SPORAZUMA?

 • Namen resolucije je bil ustvariti sistem med državami znotraj evroobmočja in državami zunaj njega, ki bi zagotavljal stabilnost deviznih tečajev med njihovimi različnimi valutami ob začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije dne 1. januarja 1999.
 • Sporazum izhaja iz resolucije ter razveljavlja in nadomešča podoben sporazum, sprejet leta 1998. Vzpostavlja stabilen mehanizem deviznih tečajev (ERM II), ki nadomešča izvirni evropski monetarni sistem, med evrom in nacionalnimi valutami držav EU, ki niso uvedle evra, a sodelujejo v sporazumu. Trenutno je edina valuta v ERM II danska krona.
 • Njegov namen je preprečiti prekomerna nihanja deviznih tečajev, ki bi bila moteča za enotni trg.

KLJUČNE TOČKE

 • Sporazum:
  • potrjuje, da je za države, ki ne uporabljajo evra in uveljavljajo izvzetje iz enotne valute, sodelovanje v ERM II prostovoljno, dodaja pa, da se njihovo sodelovanje pričakuje,
  • predvideva osrednji tečaj – ki ga določita Evropska centralna banka (ECB) in ustrezna nacionalna centralna banka – med evrom in posameznimi sodelujočimi nacionalnimi valutami. Možna so do 15-odstotna nihanja v vsako smer,
  • dovoljuje samodejne in neomejene intervencije s strani ECB in nacionalne centralne banke, če se dovoljena meja prekorači,
  • vzpostavlja podrobne postopke za:
   • sodelovanje nacionalnih centralnih bank znotraj evroobmočja v intervencijah,
   • zagotavljanje sredstev zelo kratkoročnega kreditiranja med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami zunaj evroobmočja,
   • odplačevanje dolgovanih sredstev iz naslova zelo kratkoročnega financiranja,
   • podaljšanje operacij financiranja,
   • tesnejše sodelovanje glede deviznih tečajev med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami zunaj evroobmočja,
   • spremljanje celotnega sistema ERM II,
   • morebitne spremembe osrednjih tečajev in 15-odstotnih meja nihanja.
 • Sporazum je treba spremeniti ob pridružitvi vsake nove nacionalne centralne banke. Vse spremembe so navedene v razdelku „Povezani dokumenti“.

OD KDAJ SE TA RESOLUCIJA IN SPORAZUM UPORABLJATA?

 • Resolucija se uporablja od 16. junija 1997.
 • Sporazum se uporablja od 1. aprila 2006.

OZADJE

 • Konvergenca osnovnih gospodarskih učinkov je bistvenega pomena za ohranjanje stabilnih deviznih tečajev. Za pravilno delovanje enotnega trga ter spodbujanje višjih naložb, rasti in zaposlovanja je potrebno stabilno gospodarsko okolje.
 • Mehanizem deviznih tečajev služi državam EU zunaj evroobmočja kot referenca za premišljene gospodarske politike in jim pomaga pri pripravah za uvedbo evra.

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Evropskega sveta o ustanovitvi mehanizma deviznega tečaja v tretji fazi ekonomske in monetarne unije Amsterdam, 16. junij 1997 (UL C 236, 2.8.1997, str. 5–6).

Sporazum z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 73, 25.3.2006, str. 21–27).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporazum z dne 21. decembra 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 14, 20.1.2007, str. 6–8).

Sporazum z dne 14. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 319, 29.12.2007, str. 7–9).

Sporazum z dne 13. decembra 2010 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 5, 8.1.2011, str. 3–6).

Sporazum z dne 21. junija 2013 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta ni euro, o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 187, 29.6.2013, str. 1–4).

Sporazum z dne 13. novembra 2014 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (UL C 64, 21.2.2015, str. 1–4).

Zadnja posodobitev 11.04.2017

Top