Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Menjalna razmerja med nacionalnimi valutami in eurom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Menjalna razmerja med nacionalnimi valutami in eurom

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2866/98 – menjalna razmerja med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Ta uredba določa menjalna razmerja med eurom in nekdanjimi nacionalnimi valutami držav euroobmočja.
  • Ta razmerja so bila sprejeta 31. decembra 1998, ko je euro sprejelo prvih enajst držav EU (Belgija, Nemčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Finska).

KLJUČNE TOČKE

  • Če želi država EU postati članica euroobmočja, tj. tretje faze ekonomske in monetarne unije EU, mora izpolnjevati določene gospodarske in pravne pogoje, imenovane konvergenčna merila. Namen teh meril je zagotoviti, da so države – znotraj določenih opredeljenih okvirov – zmožne dokazati stabilnost cen, stanja javnih financ, menjalnih razmerij in dolgoročnih obrestnih mer.
  • Uredba je bila večkrat spremenjena, da je sprejela menjalna razmerja novih držav, ki so se pridružile euroobmočju:
  • Skladno s členom 140 Pogodbe o delovanju EU menjalna razmerja med eurom in valutami držav EU določi Svet Evropske unije. Odloči se na podlagi soglasja držav euroobmočja in zadevne države ter na predlog Evropske komisije in po posvetovanju z Evropsko centralno banko.

Menjalno razmerje je nepreklicno določeno.

1 euro =

Menjalno razmerje

Nekdanja nacionalna valuta

 

40,34

belgijski frank

 

1,96

nemška marka

 

15,65

estonska krona

 

340,75

grška drahma

 

166,39

španska pezeta

 

6,56

francoski frank

 

0,79

irski funt

 

1 936,27

italijanska lira

 

0,59

ciprski funt

 

0,70

latvijski lats

 

3,45

litovski litas

 

40,34

luksemburški frank

 

0,43

malteška lira

 

2,20

nizozemski gulden

 

13,76

avstrijski šiling

 

200,48

portugalski eskudo

 

239,64

slovenski tolar

 

30,13

slovaška krona

 

5,95

finska marka

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

  • spletni strani o prevzemu eura na spletnem mestu Evropske komisije,
  • spletni strani o uporabi eura na spletnem mestu Evropske centralne banke.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. decembra 1998 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L 359, 31.12.1998, str. 1–2)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2866/98 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 25.07.2016

Top