Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoč EU državam zunaj euroobmočja s primanjkljajem v trgovanju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoč EU državam zunaj euroobmočja s primanjkljajem v trgovanju

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 332/2002 – pomoč EU državam zunaj euroobmočja s primanjkljajem v trgovanju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba predvideva finančno pomoč državam EU, ki niso sprejele eura in ki se spopadajo s težavami zaradi primanjkljaja v trgovanju*.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa zahteve za srednjeročna posojila do 50 milijard EUR za države zunaj euroobmočja, ki se spopadajo s težavami pri plačilnih bilancah.

Postopek odobritve posojila:

  • Evropska komisija ali zadevna država EU zunaj euroobmočja začne postopek zagotavljanja posojila,
  • država EU skupaj s Komisijo oceni svoje finančne potrebe in predloži osnutek programa za uravnoteženje plačilne bilance,
  • na podlagi navedenega programa Svet ministrov določi, ali se odobri posojilo, njegovo višino in trajanje,
  • Komisija in država EU pripravita osnutek memoranduma o soglasju, v katerem opredelita pogoje, ki jih je določil Svet.

Značilnosti posojila vključujejo posle zadolževanja in posojanja v eurih in z minimalnim tveganjem za Komisijo. Evropska centralna banka (ECB) upravlja s posojilom v imenu EU. Stroške posojila nosi država EU dolžnica, ki mora tudi odpreti poseben račun pri svoji nacionalni centralni banki za namen upravljanja posojila.

Evropsko računsko sodišče ima pravico, da v državi EU izvede finančno revizijo, če meni, da je to potrebno zaradi ustreznega upravljanja posojila.

Svet mora vsaka tri leta na podlagi poročila Komisije pregledati, ali posojilo še vedno izpolnjuje potrebe, zaradi katerih je bilo ustanovljeno.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 24. februarja 2002.

KLJUČNI POJMI

* Trgovinski primanjkljaj: nastane, ko vrednost uvoza države preseže vrednost izvoza.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 332/2002 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Sklep 2003/797/ES Evropske centralne banke z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2003/14) (UL L 297, 15.11.2003, str. 35–36). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 27.01.2016

Top