Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh „NAIADES“

Prevoz po celinskih plovnih poteh lahko veliko prispeva k trajnosti prometnega sistema Evropske unije (EU), in sicer zmanjšanju zastojev in onesnaževanja na evropskih cestah. A za razvoj celotnega potenciala so potrebne pobude na nacionalni ravni in na ravni EU.

AKT

Sporočilo Komisije o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh „NAIADES“ - Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh (COM(2006) 6 final z dne 17. januarja 2006)

POVZETEK

Prevoz po celinskih plovnih poteh lahko veliko prispeva k trajnosti prometnega sistema Evropske unije (EU), in sicer zmanjšanju zastojev in onesnaževanja na evropskih cestah. A za razvoj celotnega potenciala so potrebne pobude na nacionalni ravni in na ravni EU.

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

Predstavlja celostno strategijo, ki bi pripomogla, da bi bila uporaba rečne plovbe privlačnejša in bolj izvedljiva. Akcijski program NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe) se osredotoča na pet strateških področij.

KLJUČNE TOČKE

  • Trgi: treba je razviti priložnosti, zlasti v nišah, kot so prevoz odpadkov, nevarnega blaga, izjemno velikega tovora in rečno-pomorskega ladijskega prometa.
  • Flota: stalne investicije v modernizacijo in inovacije so nujne za izboljšanje oblike plovil, zmanjšanje porabe goriva in izboljšanje varnostne tehnologije.
  • Zaposlovanje in strokovno znanje: boljši delovni in socialni pogoji, povezani z ustreznimi ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, bi morali spodbuditi ljudi k delu v tem sektorju.
  • Podoba: zastarelo podobo rečne plovbe je treba izboljšati in posodobiti tako, da bo natančno odražala doseženi tehnološki razvoj.
  • Infrastruktura: evropski razvojni načrt bi lahko odpravil številna ozka grla, ki obstajajo, na primer nizke mostove in ozke zapornice. Hkrati bi bila potrebna posodobitev celotne organizacijske strukture, da bi odpravili upravne omejitve.

Leta 2013 je Komisija dopolnila program NAIADES (NAIADES II) z navedbo posebnih ciljev do leta 2020. Njen cilj je ustvariti take razmere za rečno plovbo, da bo postala kakovostna oblika prevoza.

Leta 2014 je EU sprejela zakonodajo, ki vladam omogoča sprejemanje ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti sektorja s programi zgodnjega upokojevanja, širšo uporabo inovacij in usposabljanja ter varnostnih programov.

OZADJE

Več kot 37.000 kilometrov plovnih poti in na stotine celinskih pristanišč povezuje številna evropska najpomembnejša industrijska področja. To omrežje ima lahko pomembno trajnostno vlogo, saj se obseg tovornega prometa nenehno veča.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu celinskih plovnih poti Evropske komisije.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 546/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (UL L 163, 29.5.2014, str. 15-17)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Doseganje kakovostnega prevoza po celinskih plovnih poteh NAIADES II (COM(2013) 623 final z dne 10. septembra 2013)

Uredba Sveta (ES) št. 718/1999 z dne 29. marca 1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (UL L 90, 2.4.1999, str. 1-5)

Zadnja posodobitev 30.04.2015

Top