Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omejevalni ukrepi za boj proti terorizmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omejevalni ukrepi za boj proti terorizmu

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je preprečiti in prepovedati financiranje terorističnih dejanj*.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU soglasno odločijo, za katere osebe, skupine in organizacije velja zakonodaja.
 • Seznam vsebuje fizične in pravne osebe, skupine ali organizacije, ki izvajajo ali poskušajo izvajati teroristično dejanje, sodelujejo pri njem ali omogočajo njegovo izvajanje ali ki delujejo pod vodstvom ali v imenu katere koli od teh skupin.
 • Vsa denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri*, ki pripadajo kateri koli osebi ali skupini na seznamu prepovedanih oseb in skupin, se zamrznejo in se ne dajo na razpolaganje nikomur drugemu.
 • Zavestno in namerno izogibanje zamrznitvi kakršnega koli premoženja velja za kršitev.
 • Države EU lahko pod posebnimi pogoji dovolijo uporabo zamrznjenih sredstev za:
  • nujne osebne potrebe, kot je plačilo živil, zdravil ali stanarine,
  • davke, obvezne zavarovalne premije in javne storitve, kot so plin, voda, elektrika in telekomunikacije, ter bančne stroške,
  • pogodbe, sklenjene pred začetkom veljavnosti zakonodaje.
 • Banke, zavarovalne družbe in druge finančne ustanove morajo priskrbeti nacionalnim organom ustrezne informacije o zamrznjenih računih.
 • Zakonodaja se uporablja:
  • v EU, vključno z njenim zračnim prostorom, in na vseh zrakoplovih ali plovilih, ki so pod jurisdikcijo države EU,
  • za vse državljane države EU,
  • za vse pravne osebe, skupine ali organizacije, ki imajo sedež ali poslujejo v EU.
 • Evropska komisija mora predstaviti poročilo o vplivu zakonodaje po enem letu njenega izvajanja in po potrebi predlagati spremembe.
 • Sklep 2002/475/PNZ ter sklep o spremembi 2008/919/PNZ zahtevata od držav EU, da uskladijo svojo zakonodajo in vpeljejo minimalne kazni za teroristična kazniva dejanja.
 • Vlade EU so se decembra 2001 dogovorile, da sestavijo seznam oseb, skupin in organizacij, vključenih v teroristična dejanja, katerih denarna sredstva in finančno premoženje je treba zamrzniti (2001/931/SZVP).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 28. decembra 2001.

OZADJE

Septembra 2011, po napadih 11. septembra, so voditelji vlad določili boj proti terorizmu za eno od prednostnih nalog EU. Pomemben del tega tega je boj proti financiranju terorizma. Istega meseca je Varnostni svet Združenih narodov podprl zamrznitev vsega finančnega premoženja in gospodarskih virov, uporabljenih za izvajanje terorističnih dejanj.

* KLJUČNA POJMA

Teroristična dejanja: Naklepna dejanja, ki lahko resno škodijo državi ali mednarodni organizaciji in štejejo za kršitev nacionalnega prava.

Denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri: Vse vrste sredstev, bodisi materialnih ali nematerialnih, premičninskih ali nepremičninskih.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 70–75).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2580/2001 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3–7).

Glej prečiščeno besedilo.

Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93–96).

Glej prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 09.01.2017

Top