Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gostovanje v mobilnih telefonskih omrežjih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gostovanje v mobilnih telefonskih omrežjih

Cilj te uredbe je zagotoviti, da uporabniki mobilne telefonije ne plačajo previsokih cen za storitve gostovanja v Evropski uniji (klice, kratka sporočila in uporabo interneta), ko potujejo v EU.

AKT

Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev).

POVZETEK

Glavni cilj te uredbe je povečati konkurenco na trgu za uporabnike mobilne telefonije, ki uporabljajo svoj telefon za klice, kratka sporočila in uporabo interneta, ko potujejo v EU. To se imenuje „gostovanje“.

Uredba uvaja dve glavni spremembi.

V okviru novih predpisov EU o gostovanju, ki začnejo veljati 1. julija 2012, bo prišlo do dodatnih znižanj najvišjih cen, ki jih posamezniki plačujejo za storitve gostovanja, ko potujejo v EU. Uporaba mobilnega interneta za dostop do zemljevidov, fotografij, družabnih omrežij in elektronske pošte, pa tudi za izvajanje in sprejemanje glasovnih klicev in besedil postaja na potovanjih v drugih državah EU zaradi nove zamejitve cen precej dostopnejša.

Osebe, ki potujejo zunaj EU, pa od 1. julija 2012 prejmejo opozorilo prek kratkega sporočila, elektronske pošte ali pojavnega okna, ko se strošek prenosa podatkov približa 50 EUR oziroma vnaprej dogovorjenemu znesku. To pomeni razširitev trenutno uveljavljenega sistema opozarjanja v EU.

Od 1. julija 2014 imajo potrošniki možnost izbrati posamezno ponudbo za gostovanje, še preden se odpravijo na potovanje, ali ponudnika mobilnih podatkovnih storitev v gostovanju, ki je na voljo v obiskanem omrežju. Zaradi tega lahko preprosto primerjajo ponudbe za gostovanje (neodvisno od drugih mobilnih storitev) in izkoristijo ugodnosti nižjih cen.

Potrošniki od 1. julija 2014 med gostovanjem plačajo največ 19 centov na minuto za odhodne klice, največ 5 centov na minuto za dohodne klice, največ 6 centov za poslana kratka sporočila in največ 20 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov oziroma brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 531/2012

1.7.2012

-

UL L 172, 30.6.2012

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES.

Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve („okvirna direktiva“) [Uradni list L 108, 24.4.2002].

PREDLOG

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012. [COM(2013) 627 final z dne 11.9.2013 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Cilj je približati se enotnemu trgu na področju elektronskih komunikacij, na katerem bo državljanom in podjetjem omogočen dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, kadar so te na voljo v EU (brez čezmejnih omejitev ali neupravičenih dodatnih stroškov), in kjer bodo ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev lahko slednje izvajali in ponujali povsod po EU, kjer poslujejo in kjer se nahajajo njihovi potrošniki.

Pri samem gostovanju se iščejo rešitve, kot so zagotavljanje visokih ravni varstva potrošnikov po vsej EU in skupni poslovni pogoji za to področje, vključno z ukrepi za postopno odpravo doplačil za mobilno gostovanje in varstvo dostopa do odprtega interneta.

Zadnja posodobitev 05.02.2014

Top