Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čezmejno vlakovno osebje – delovni pogoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čezmejno vlakovno osebje – delovni pogoji

 

POVZETEK:

Direktiva 2005/47/ES o sporazumu o določenih vidikih delovnih pogojev delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne železniške storitve

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

  • Sporazum vzpostavlja ravnovesje med:
    • potrebo po zagotovitvi ustreznega varovanja zdravja in varnosti mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne železniške storitve, in
    • potrebo po prožnosti pri vodenju podjetij, ki opravljajo prevoz v železniškem prometu, v povezanem železniškem omrežju Evropske unije (EU).
  • Sporazum dodeljuje delavcem 12-urni neprekinjen dnevni počitek in odmore, dolge od 30 do 45 minut. Poleg tega omejuje dnevni čas vožnje na 9 ur v dnevni izmeni in 8 ur v nočni izmeni.
  • Sporazum tudi omogoča delodajalcem večjo prožnost, saj lahko v izjemnih okoliščinah skrajšajo dnevni počitek na 9 ur namesto 11 ur, ki jih določa Direktiva 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa.
  • Države EU lahko ohranijo obstoječa ali uvedejo ugodnejša pravila, kot so navedena v tej direktivi.
  • Direktive se ne sme uporabljati kot opravičilo za nižjo raven varstva delavcev, kjer obstoječa nacionalna zakonodaja zagotavlja boljšo zaščito.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 27. julija 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 27. julija 2008.

OZADJE

Ta direktiva je del splošnega okvira za interoperabilnost železniških sistemov EU. Bolje povezano železniško omrežje bo EU omogočilo zmanjšanje cestnega prevoza in njegovih škodljivih stranskih učinkov. Z vključitvijo socialnih partnerjev želi zagotoviti ustrezne delovne pogoje za delavce, ki opravljajo interoperabilne železniške storitve.

* KLJUČNA POJMA

Mobilni delavec: vsak član vlakovnega osebja, ki v dnevni izmeni opravlja interoperabilne čezmejne storitve več kot eno uro.

Interoperabilna čezmejna storitev: upravljanje vlakov v lasti ene države na tirih druge države.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju (UL L 195, 27.7.2005, str. 15–17)

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Svetu – Ekonomski in socialni vpliv sporazuma, priloženega k Direktivi 2005/47/ES, sklenjenega 27. januarja 2004 med socialnimi partnerji, o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju (KOM(2008), 855 končno, 15.12.2008)

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, 18.11.2003, str. 9–19)

Zadnja posodobitev 06.09.2016

Top