Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sporazumi o letalskih prevozih med državami EU in državami zunaj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sporazumi o letalskih prevozih med državami EU in državami zunaj EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 847/2004 – pogajanja in izvajanje sporazumov o letalskih prevozih med državami EU in državami zunaj EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Vzpostavlja postopek za obveščanje in odobritev pogajanj, ki jih izvajajo države Evropske unije (EU) z državami zunaj EU o dvostranskih sporazumih o letalskih prevozih.
 • Cilj uredbe je zagotoviti, da so obstoječi sporazumi v skladu s pravom EU.

KLJUČNE TOČKE

Pristojnost EU

 • Novembra 2002 je Sodišče Evropske unije potrdilo izključno pravico EU do pogajanj, podpisovanja in sklepanja mednarodnih sporazumov o letalskih prevozih z državami zunaj EU, ko gre za zadeve, ki so v izključni pristojnosti EU.
 • V času sprejema sodne odločbe je obstajalo večje število sporazumov o letalskih prevozih, ki niso bili skladni s pravom EU. Od takrat je bilo veliko teh sporazumov usklajenih s pravom EU.

Cilj

Sporazume o letalskih prevozih, ki niso skladni s pravom EU, je treba spremeniti, tako da:

 • je zagotovljena pravna varnost v takšnih sporazumih za obe strani;
 • je za vse letalske prevoznike v državah EU zagotovljena pravica do ustanavljanja v EU, vključno z nediskriminatornim dostopom do trga glede prog med vsemi državami EU in državami zunaj EU, za katere so obstajali sporazumi o letalskih prevozih.

Spreminjanje sporazuma o letalskih prevozih

Sporazum o letalskih prevozih je mogoče spremeniti na dva načina:

 • s horizontalnimi sporazumiEvropska komisija se v imenu zadevnih držav EU, ki imajo sklenjene dvostranske sporazume o letalskih prevozih z državo zunaj EU, pogaja o enem sporazumu z zadevno državo zunaj EU;
 • z dvostranskimi pogajanji – posamično spreminjanje ali nadomeščanje posameznih sporazumov o letalskih prevozih.

Pravila in postopek za dvostranska pogajanja

 • Država EU lahko izvaja dvostranska pogajanja za spreminjanje ali nadomeščanje sporazuma o letalskih prevozih, ki delno sodi v pristojnost EU, če upošteva pravila in postopek, ki so določeni v uredbi:
  • vse relevantne standardne določbe, ki so jih oblikovale države EU in Komisija, so vključene v takšna pogajanja in upošteva se postopek obveščanja;
  • država EU obvesti Komisijo o svojih namerah pisno.
 • Če Komisija v 15 delovnih dneh po prejemu obvestila sklene, da bodo takšna pogajanja verjetno v nasprotju s cilji pogajanj EU, ki že potekajo z državo zunaj EU, in/ali bo sklenjen sporazum, ki ni združljiv s pravom EU, mora na ustrezen način obvestiti državo EU.
 • Država EU ne sme sklepati nobenega novega dogovora z državo zunaj EU, ki zmanjšuje število letalskih prevoznikov EU, ki lahko zagotavljajo storitve med svojim ozemljem in ozemljem zadevne države.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. maja 2004.

OZADJE

Zunanja letalska politika – horizontalni sporazumi.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami (UL L 157, 30.4.2004, str. 7–17).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti (UL L 240, 24.8.1992, str. 8–14).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 2408/92 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 13.10.2016

Top