Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita morja in prehranske verige pred učinki organokositrnih spojin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita morja in prehranske verige pred učinki organokositrnih spojin

Prepoved uporabe nekaterih kemičnih spojin na ladjah in mrežah lahko pomaga zaščititi morsko okolje in zdravje ljudi.

AKT

Uredba (ES) št. 782/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah

POVZETEK

Prepoved uporabe nekaterih kemičnih spojin na ladjah in mrežah lahko pomaga zaščititi morsko okolje in zdravje ljudi.

KAJ JE NAMEN UREDBE?

Ta uredba vključuje pravila Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (konvencija o sistemu proti obraščanju)* v pravo Evropske unije (EU). Njen cilj je prepovedati organokositrne spojine na vseh ladjah, ki priplujejo v pristanišča EU, da bi se zmanjšali ali odpravili negativni učinki teh proizvodov.

KLJUČNE TOČKE

Kaj so organokositrne spojine?

Organokositrne spojine so kemikalije iz premazov proti obraščanju, ki se uporabljajo na ladijskih trupih in mrežah. Ti površinski premazi delujejo kot biocidi, namenjeni preprečevanju naselitve alg, školjk in drugih organizmov, ki upočasnjujejo hitrost plovil.

Kakšen je njihov učinek?

So zelo strupene za življenje v morju (ličinke, školjke, ostrige in ribe) in so zato prepovedane v mnogih državah EU.

Uredba se uporablja za:

  • ladje, ki plujejo pod zastavo države EU,
  • ladje, ki ne plujejo pod zastavo države EU, ki pa plujejo pod suverenostjo države EU,
  • ladje, ki priplujejo v pristanišče v državi EU, vendar niso zajete v nobeni od prejšnjih dveh točk.

Uredba se ne uporablja za vojne ladje, plovne pripomočke ali druge ladje v lasti države, bodisi del EU ali ne, ki se uporabljajo za državne namene.

Določa naslednje omejitve:

  • od 1. julija 2003, se organokositrne spojine, ki delujejo kot biocidi v sistemih proti obraščanju, ne smejo več uporabljati na ladjah, ki plujejo pod zastavo države EU,
  • od 1. januarja 2008 na ladjah, ki priplujejo v pristanišče države EU, bodisi ne smejo biti prisotne nobene organokositrne spojine, ki delujejo kot biocidi, ali pa morajo imeti drugo plast, ki preprečuje uhajanje organokositrnih spojin iz spodnje, neusklajene plasti sistema proti obraščanju.

Pregledovanje in izdajanje spričeval

Uredba uvaja sistem pregledovanja in izdajanja spričeval za ladje, ki plujejo pod zastavo države EU. Zahteva naslednje:

  • ladje z bruto tonažo 400 ali več je treba pregledati in zanje izdati spričevala, ne glede na namen plovbe,
  • ladje z dolžino 24 m ali več in bruto tonažo manj kakor 400 morajo imeti na krovu izjavo o skladnosti z uredbo ali Konvencijo AFS,
  • za ladje z dolžino manj kot 24 metrov, tj. izletniške in ribiške ladje, ni predvideno nikakršno pregledovanje ali izdajanje spričeval.

Uredba Komisije (ES) št. 536/2008, ki spreminja izvirno uredbo, določa, kako morajo te omejitve izpolniti ladje, ki plujejo pod zastavo države zunaj EU. Zahteva naslednje:

  • ladje, ki plujejo pod zastavo pogodbenice Konvencije ASF, skladnost dokažejo z mednarodnim spričevalom o sistemu proti obraščanju,
  • ladje, ki plujejo pod zastavo, ki ni pogodbenica Konvencije ASF, pa morajo imeti izjavo o skladnosti, ki jo izda država zastave v skladu s Konvencijo ASF in Odborom IMO za varstvo morskega okolja (MEPC).

KLJUČNE BESEDE

* Mednarodna konvencija o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah : sporazum, ki prepoveduje uporabo škodljivih organokositrnih spojin v premazih proti obraščanju, ki se uporabljajo na ladjah, in ki vzpostavlja mehanizem za preprečevanje potencialne prihodnje uporabe drugih škodljivih snovi v sistemih proti obraščanju.

Za več informacij glejte spletno mesto Evropske agencije za pomorsko varnost o sistemih proti obraščanju.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 782/2003

10.5.2003

-

UL L 115, 9.5.2003, str. 1-11

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 536/2008

4.7.2008

-

UL L 156, 14.6.2008, str. 10-11

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009, str. 109-154

Zadnja posodobitev 25.08.2015

Top