Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora

POVZETEK:

Direktiva 2001/96/ES – zahteve in postopki EU za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva izboljšuje varnostne postopke pri ladjah za prevoz razsutega tovora, ki trdni tovor v razsutem stanju nakladajo ali razkladajo v pristaniščih EU.
 • Njen cilj je zmanjšati tveganje za nastanek poškodb na ladjah med nakladanjem in razkladanjem.
 • Prav tako usklajuje standarde za ladje in terminale ter za sodelovanje in komunikacijo med ladjami in terminali.

KLJUČNE TOČKE

 • Ta zakonodaja velja za terminale* EU in ladje za prevoz razsutega tovora, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, ki v teh terminalih nakladajo ali razkladajo trdni tovor v razsutem stanju.
 • Države EU morajo zagotoviti, da:
  • so upravljavci terminala prepričani o skladnosti prispelih ladij in terminalov z zakonodajo;
  • poveljnik ladje in predstavnik terminala skleneta načrte nakladanja in razkladanja v skladu s Konvencijo SOLAS iz leta 1974, še preden se postopek začne;
  • njihovi pristojni organi preprečijo ali zaustavijo nakladanje ali razkladanje, kadar menijo, da bi ti postopki lahko ogrozili varnost ladje ali posadke;
  • se izvajajo redni inšpekcijski pregledi, vključno z nenapovedanimi pregledi med nakladanjem ali razkladanjem, da se preveri skladnost z zakonodajo. Rezultati inšpekcijskih pregledov se vsaka tri leta posredujejo Evropski komisiji.
 • Poveljniki ladij so ves čas odgovorni za varno nakladanje in razkladanje ladij pod njihovim poveljstvom.
 • Predstavniki terminala morajo poveljniku ladje še pred prihodom zagotoviti ustrezne podatke, kot so naziv priveza in značilnosti opreme, ki je na voljo, kjer se bo opravilo nakladanje ali razkladanje.
 • Predstavniki terminala morajo poveljnika ladje obvestiti o morebitnih poškodbah, ki jih je ladja utrpela med nakladanjem ali razkladanjem. Po potrebi se poškodbe na ladji odpravijo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 5. februarja 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 5. avgusta 2003.

KLJUČNI POJEM

* Terminal: vsaka stalna, plavajoča ali premična naprava, ki je opremljena in se uporablja za nakladanje ali razkladanje suhega tovora v razsutem stanju na ladje za prevoz razsutega tovora ali z njih.

AKT

Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora (UL L 13, 16.1.2002, str. 9–20)

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/96/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 14.03.2016

Top