Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varen in učinkovit rečni prevoz: rečne informacijske storitve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varen in učinkovit rečni prevoz: rečne informacijske storitve

POVZETEK:

Direktiva 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila o uporabi usklajenih rečnih informacijskih storitev (RIS)*. Namen teh pravil je zagotavljanje varnosti, učinkovitosti in okoljske prijaznosti celinskih plovnih poti v EU. Veljajo za kanale, reke, jezera in pristanišča, ki lahko sprejmejo plovila s težo med 1 000 in 1 500 ton.

KLJUČNE TOČKE

 • Rečne informacijske storitve vključujejo:
  • geografske, hidrološke in administrativne informacije o vodnih poteh („informacije o plovnih poteh“);
  • podatke, ki zadevajo plovbo na kratki, srednji in dolgi rok („taktične in strateške prometne informacije“);
  • ukrepanje v primeru nesreč („podpora za pomoč ob nesrečah“);
  • statistiko, carinske službe ter dajatve za plovne poti in pristanišča.
 • Države EU morajo:
  • zagotoviti, da so njihove RIS učinkovite ter da jih je mogoče razširiti in usklajevati z drugimi sistemi;
  • uporabnikom RIS posredovati ustrezne podatke o plovbi in načrtovanju potovanj;
  • ustanoviti središča RIS v skladu z regionalnimi potrebami;
  • določiti organe za nadzor nad uporabo RIS in izmenjavo mednarodnih podatkov.
 • Evropska komisija je odgovorna, da v dogovorjenih rokih opredeli tehnične smernice za načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo RIS. Te vključujejo:
  • elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem,
  • elektronsko javljanje ladij,
  • obveščanje kapitanov,
  • sistem za sledenje in določanje položaja plovil,
  • združljivost opreme za RIS.
 • Komisija je ob pomoči odbora nacionalnih strokovnjakov razvila tehnične zahteve za RIS.

Akcijski program

Leta 2006 je Komisija predstavila sporočilo o celostnem evropskem akcijskem programu za prevoz po celinskih plovnih poteh. Program, znan pod imenom NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe), je bil posodobljen leta 2013 (NAIADES II), ko so bili določeni specifični cilji do leta 2020. Namen sporočila Komisije o programu NAIADES II je ustvariti pogoje za to, da prevoz po celinskih plovnih poteh postane kakovosten način prevoza.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 20. oktobra 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 20. oktobra 2007.

OZADJE

 • EU ima več ko 37 000 km kanalov in rek, ki povezujejo ključne kraje in gospodarska območja. Te celinske plovne poti pomembno prispevajo k trajnostnemu prometnemu sistemu, saj zmanjšujejo preobremenjenost in onesnaževanje na cestah EU.
 • Portal rečnih informacijskih storitev.

KLJUČNI POJMI

* Rečne informacijske storitve (RIS): podpirajo upravljanje prometa in prevoza na področju celinske plovbe ter po možnosti usklajevanje z drugimi oblikami prevoza.

AKT

Direktiva 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL L 255, 30.9.2005, str. 152–159)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2005/44/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 25.07.2016

Top