Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Domena .eu najvišje ravni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Domena „.eu“ najvišje ravni

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 733/2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa, kako se izvaja pripona internetnih naslov „.eu“, znana kot domena najvišje ravni (TLD). Opredeljuje predvsem vzpostavitev registra in vzpostavlja splošni okvir politike za delovanje tega registra.

KLJUČNE TOČKE

Internetna domena „.eu“ najvišje ravni omogoča EU, da ima na internetu svojo identiteto. Prizadeva si okrepiti vidnost EU na internetu, omogočiti uporabnikom večjo izbiro domenskih imen in spodbujati razvoj elektronskega poslovanja na notranjem trgu.

Oblikovanje .eu TLD je eden od ciljev akcijskega načrta eEurope 2002, katerega namen je pospeševanje elektronskega poslovanja in spodbujanje uporabe interneta.

Domena „.eu“ dopolnjuje domene, ki v EU že obstajajo, in jih ne zamenjuje. Uporabnikom omogoča, da imajo na internetu vseevropsko identiteto (zlasti za spletna mesta ali e-poštne naslove).

Cilji

Izvajanje .eu TLD ima številne cilje:

 • pospeševati uporabo internetnih omrežij in omogočiti uporabnikom večjo izbiro z zagotavljanjem alternative obstoječim domenam najvišje ravni z državno kodo (npr. „.fr“ za Francijo ali „.it“ za Italijo) ali globalnim generičnim domenam najvišje ravni (npr. „.com“ ali „.net“),
 • izboljšati medobratovalnost čezevropskih omrežij z zagotavljanjem razpoložljivosti .eu imenskih strežnikov v EU,
 • povečati vidnost notranjega trga EU na svetovnem spletu in krepiti podobo EU v globalnih informacijskih omrežjih.

Register

Register vodi nevladna organizacija, ki ima sklenjeno pogodbo z Evropsko komisijo.

Njegove naloge so:

 • registrirati domenska imena v .eu TLD prek akreditiranih .eu registratorjev za podjetja, organizacije ali posameznike s sedežem ali prebivališčem v EU,
 • sprejeti politiko registriranja za .eu TLD ob posvetovanju s Komisijo in drugimi zainteresiranimi skladno s pravili javnega reda,
 • nalagati pristojbine, neposredno povezane z nastalimi stroški,
 • izvajati politiko izvensodnih poravnav za reševanje sporov glede domenskih imen ali odločitev registra,
 • sprejemati in izvajati postopke za akreditiranje .eu registratorjev,
 • zagotavljati integriteto podatkovnih baz domenskih imen.

Okvir politike

Komisija je odgovorna za sprejemanje pravil javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami .eu TLD ter načel javnega reda glede registracije. Ta pravila vključujejo zlasti:

 • politiko izvensodne poravnave sporov,
 • javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen,
 • politiko glede možne razveljavitve domenskih imen,
 • vprašanja jezika in zemljepisnih konceptov,
 • obravnavo pravic intelektualne lastnine in drugih pravic.

Pridržek pravic

Skupnost zadrži vse pravice v zvezi z domeno .eu TLD, med drugim zlasti pravice intelektualne lastnine in druge pravice do podatkovnih baz registra.

Izvajanje

Komisija mora vsaki dve leti predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju, učinkovitosti in delovanju .eu TLD.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 30. aprila 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani o domeni .eu najvišje ravni na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni (UL L 113, 30.4.2002, str. 1-5)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 733/2002 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju, delovanju in učinkovitosti vrhnje domene .eu (COM(2015) 680 final, 18.12.2015)

Uredba Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene.eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, 30.4.2004, str. 40-50) Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 07.04.2016

Top