Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Negotovinska plačila – boj proti goljufiji in ponarejanju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Negotovinska plačila – boj proti goljufiji in ponarejanju

 

POVZETEK:

Okvirni sklep 2001/413/PNZ – boj proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Ta okvirni sklep dopolnjuje druga pravila EU glede boja proti goljufiji v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Opredeljuje zlasti oblike goljufivega ravnanja, ki bi jih bilo treba šteti za kazniva dejanja v vseh državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Ta okvirni sklep določa, da je goljufija v zvezi z vsemi oblikami negotovinskih plačilnih sredstev (npr. kreditna plačila, direktne obremenitve, plačilne kartice) šteta za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi ukrepi v vseh državah EU.

Kazniva dejanja

Okvirni sklep se ne nanaša na specifične kršitve, kot jih določajo obstoječe nacionalne kazenske zakonodaje držav EU, saj lahko med posameznimi državami obstajajo razlike.

Različne vrste dejanj so opredeljene glede na to, ali se nanašajo na:

  • sam plačilni instrument, npr. krajo kreditne kartice ali potovalnih čekov,
  • obdelavo plačilnih instrumentov, npr. izvedbo neodobrenega bančnega nakazila,
  • sistem za naročanje, zbiranje, obdelovanje, odobritev in izvedbo plačilnih transakcij, npr. izdelavo ali namestitev računalniškega programa, ki omogoča neodobrena bančna nakazila.

Kazni

  • Okvirni sklep zahteva, da se vse zgoraj omenjene oblike ravnanja uvrstijo med kazniva dejanja v vseh državah EU.
  • Države EU morajo določiti kazni za ta kazniva dejanja glede na to, ali jih zakrivijo osebe ali organizacije.
  • Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države EU lahko do določene mere same določajo resnost kaznivega dejanja ter naravo in strogost uporabljenih kazni.

Sodelovanje in izmenjava informacij

Okvirni sklep od držav EU tudi zahteva, da si nudijo vzajemno pomoč pri sodnih postopkih, povezanih s temi kaznivimi dejanji. Vzpostaviti morajo tudi kontaktne točke ali uporabljati obstoječe mehanizme, da zagotovijo izmenjavo informacij o teh kaznivih dejanjih.

Sodelovanje na področju goljufije in ponarejanja v EU omogočajo številni ukrepi, mehanizmi, agencije in ustanove, med drugim:

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 2. junija 2001. Države EU so ga v nacionalno zakonodajo morale vključiti do 2. junija 2003.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (UL L 149, 2.6.2001, str. 1–4)

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112–142)

Poročila

Poročilo Komisije na podlagi člena 14 Okvirnega sklepa Sveta z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (COM(2004) 346 final z dne 30. aprila 2004)

Poročilo Komisije – Drugo poročilo na podlagi člena 14 Okvirnega sklepa Sveta z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (COM(2006) 65 final z dne 20. februarja 2006)

Zadnja posodobitev 01.08.2016

Top