Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravila za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravila za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh v EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Skupaj z uredbami, ki jo spreminjajo, določa pravila o oblikovanju politike glede zmogljivosti ladjevja EU.
 • Prizadeva si za spodbuditev razvoja trajnostnega in konkurenčnega prevoza po celinskih plovnih poteh.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU, katerih flota presega nosilnost 100 000 ton in katerih celinske plovne poti so povezane s potmi v drugih državah EU, so dolžne ustanoviti sklad za celinske plovne poti (z ločenimi rezervnimi skladi za plovila za prevoz suhega tovora*, za tankerje* in za remorkerje*).
 • Velja za plovila, ki prevažajo blago v okviru gospodarske dejavnosti. Obstajajo nekatere izjeme, na primer plovila, ki plujejo izključno po Donavi ali se uporabljajo izključno za skladiščenje blaga ali izkopavanje.
 • 718/1999 te sklade upravljajo nacionalni organi, uporabili pa bi se lahko v dveh primerih:
  • ob resnih motnjah na trgu prevoza po celinskih plovnih poteh (v smislu Direktive 96/75/ES) in
  • ob soglasni zahtevi organizacij, ki zastopajo prevoz po celinskih plovnih poteh. Od začetka leta 2014 se ti rezervni skladi še nikoli niso uporabili.
 • Uredba (ES) št. 718/1999 je vsebovala pravilo „staro za novo“. To je pomenilo, da je moral lastnik, ki je želel začeti obratovanje novega plovila, odstraniti tonažo starega plovila ali plačati v sklad. To pravilo je prenehalo veljati z Uredbo (ES) št. 411/2003 in ga je mogoče ponovno uporabiti skupaj z ukrepi za strukturno izboljšanje ali brez njih ob resnih motnjah na trgu, kot so določene v Direktivi 96/75/ES.

Razširjen nabor ukrepov

Z Uredbo (EU) št. 546/2014 se je obseg ukrepov, ki so na voljo v okviru Uredbe (ES) št. 718/1999, spremenil in razširil. Ukrepi vključujejo:

 • pomoč (v obliki informacij) za delavce na celinskih plovnih poteh, ki zapuščajo panogo, da bi se predčasno upokojili ali prešli v drugo zaposlitev,
 • poklicno usposabljanje ali preusposabljanje za člane posadke, ki zapuščajo panogo,
 • izboljšanje usposobljenosti za plovbo po celinskih plovnih poteh in poznavanje logistike, da se zagotovita razvoj in prihodnost tega poklica,
 • spodbujanje lastnikov-upravljavcev, naj se pridružijo sektorskim združenjem in okrepijo organizacije, ki zastopajo prevoz po celinskih plovnih poteh na ravni EU,
 • spodbujanje prilagajanja plovil za izboljšanje delovnih pogojev in varnosti,
 • spodbujanje inovacij v zvezi s plovili, vključno z okolju prijaznimi plovili,
 • spodbujanje izkoriščanja učinka rezervnih skladov skupaj s finančnimi instrumenti, kot sta Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (ES) št. 718/1999 se uporablja od 29. aprila 1999. Uredba (EU) št. 546/2014 se uporablja od 18. junija 2014.

KLJUČNI POJMI

* Plovila za prevoz suhega tovora: plovila, ki prevažajo suhi tovor (npr. žito).

* Tankerji: plovila, ki prevažajo mokri tovor (npr. nafto).

* Remorkerji: plovila, ki se uporabljajo za potiskanje drugih plovil, npr. barž, ne pa za prevoz tovora.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 718/1999 z dne 29. marca 1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (UL L 90, 2.4.1999, str. 1–5)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 718/1999 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 96/75/ES z dne 19. novembra 1996 o sistemih najemanja ladijskega prostora in določanja cen v nacionalnem in mednarodnem prevozu po celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL L 304, 27.11.1996, str. 12–14). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 181/2008 z dne 28. februarja 2008 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (Kodificirana različica) (UL L 56, 29.2.2008, str. 8–12)

Zadnja posodobitev 09.02.2016

Top