Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost v prometu: dovoljene mere in največje teže za kamione in avtobuse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost v prometu: dovoljene mere in največje teže za kamione in avtobuse

POVZETEK:

Direktiva 96/53/ES – mere in teže gospodarskih vozil

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa največje omejitve za težka tovorna vozila in avtobuse, ki izvajajo mednarodni promet znotraj EU.

Zahteva, da nacionalna prevozna podjetja izpolnjujejo standarde, določene za mednarodni promet.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa največje omejitve mer v notranjem in mednarodnem prometu za:

vozila za prevoz blaga z maso več kot 3,5 tone,

potniška vozila za prevoz več kot 9 oseb.

V mednarodnem prometu določa tudi največje omejitve teže in nekaterih drugih značilnosti, opredeljenih v prilogah k direktivi.

Kaj je dovoljeno?

V mednarodnem prometu ne sme nobeno vozilo, ki presega določene omejitve, uporabljati cest države EU, razen s posebnimi dovoljenji.

V notranjem prometu vozila, ki presegajo določene omejitve mer, ne smejo uporabljati cest države EU. Seveda je nekaj odstopanj od teh omejitev, vključno za:

dolžino vozil z aerodinamičnimi značilnostmi, ki so namenjene povečanju energetske učinkovitosti,

dolžino vozil za prevoz določenega blaga, na primer lesa,

težo vozil, ki vozijo zabojnike v kombiniranem prevozu*.

Vozilom iz ene države EU, za katero veljajo določene omejitve, mora biti dovoljeno, da uporabljajo ceste druge države EU z morebitnimi izjemami za nekatere omejene odseke cest, kot so majhne vasi ali kraji posebnega pomena, za katere lahko organi določijo nižje omejitve. Države EU imajo lahko za notranji promet znotraj svojega ozemlja višje omejitve teže in lahko v omejenem časovnem obdobju preskušajo nove tehnologije na vozilih, ki presegajo določene omejitve.

Skladnost

Države EU morajo zagotoviti, da lahko vozila dokažejo, da ustrezajo pravilom, s tem da zagotovijo:

tablico proizvajalca z dodatno tablico, ki kaže mere,

eno tablico, ki vsebuje podatke obeh zgoraj navedenih,

dokument, ki ga izda država EU, v kateri je bilo vozilo registrirano, in vsebuje iste informacije.

Uveljavitev pravil

Nacionalne vlade določijo, kako se uveljavijo pravila in kakšne kazni se naložijo za presežene omejitve. Poročilo je treba vsaki dve leti poslati Evropski komisiji in navesti:

število izvedenih pregledov v prejšnjih dveh koledarskih letih,

število odkritih preobremenjenih vozil ali skupin vozil.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 17. septembra 1996. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. septembra 1997.

OZADJE

Teže in mere v prometu

KLJUČNI POJMI

* Kombinirani prevoz: tovorni prevoz blaga, ki vključuje kombinacijo cestnega prevoza z možnostjo železniškega prevoza in/ali prevoza z ladjami. Ti nadomestni načini prevoza bi se morali uporabljati za večji del potovanja, uporaba cestnega tovornega prometa pa bi morala biti omejena na kratke razdalje na začetku in/ali koncu potovanja.

AKT

Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59–75)

Nadaljnje spremembe Direktive 96/53/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 10.11.2015

Top