Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registracija oseb na potniških ladjah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registracija oseb na potniških ladjah

POVZETEK:

Direktiva 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča EU ali iz njih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Namen te direktive je izboljšati varnost in možnosti reševanja potnikov in posadk, ki potujejo po morju.
 • Cilj je zagotoviti, da število oseb na potniški ladji ne preseže števila, dovoljenega za ladjo, ter olajšati iskanje in reševanje po nesrečah.

KLJUČNE TOČKE

Število oseb na potniških ladjah

 • Pred izplutjem katere koli ladje iz pristanišča v EU je treba prešteti vse osebe na njej.
 • Število oseb na njej se sporoči njenemu poveljniku in popisovalcu potnikov družbe ali sistemu družbe na obali, ki opravlja enako nalogo.
 • Pred izplutjem potniške ladje mora poveljnik zagotoviti, da število oseb na njej ne presega števila oseb, ki jih ladja sme prevažati.

Dodatni podatki o osebah na potniških ladjah

Kadar potniška ladja izpluje iz pristanišča EU na plovbo, daljšo od 20 navtičnih milj (države EU lahko ta prag znižajo), je treba zbrati določene podatke o vseh osebah na potniških ladjah in jih v 30 minutah po izplutju ladje sporočiti popisovalcu potnikov družbe ali sistemu družbe na obali, ki opravlja enako nalogo. Ti podatki so:

 • ime in priimek,
 • spol,
 • starost,
 • vse podatke o posebni negi ali pomoči (kadar jih potnik navede prostovoljno).

Štetje in registracijo podatkov o osebah na potniških ladjah je treba opraviti tudi za ladje, ki izplujejo iz pristanišča zunaj EU in ki so namenjene v pristanišče EU, ne glede na to, ali plujejo pod zastavo države EU ali države zunaj EU.

Države EU lahko zagotovijo izjemo ali zaprosijo za odstopanje v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (konvencija SOLAS iz leta 1974), vendar samo pod pogoji, določenimi v tej direktivi.

Vsaka družba, odgovorna za plovbo potniške ladje, mora:

 • vzpostaviti sistem za registriranje podatkov o potnikih na potniških ladjah. Sistem mora izpolnjevati naslednja merila:
  • čitljivost,
  • dostopnost,
  • uporabnost (sistem ne sme povzročati nepotrebnih zamud pri vkrcanju in/ali izkrcanju potnikov)
  • in varnost (varovanje podatkov pred uničenjem, izgubo in nepooblaščenim dostopom),
 • imenovati popisovalca potnikov, odgovornega za vodenje in prenos podatkov.

Direktiva 2009/42/ES določa, kako bi morale države EU zbirati statistične podatke o pomorskih potnikih, ki pristanejo v pristaniščih EU.

Izjeme in odstopanja

Države EU lahko zagotovijo nekatere izjeme ali zaprosijo za odstopanja v zvezi s štetjem in registracijo oseb za:

 • ladje, ki plujejo izključno v zaščitenih morskih območjih,
 • linijske prevoze, ki se opravljajo manj kot eno uro med pristanki v pristanišču,
 • linijske prevoze na območjih, kjer je verjetnost, da višina valov preseže dva metra, manjša od 10 %, in kjer bodisi celotna plovba ne presega tridesetih milj od kraja izplutja ali kjer obstaja obveznost javnega prevoza za oddaljene skupnosti.

Sistemi registriranja

Sisteme registriranja, vzpostavljene v skladu s to direktivo, morajo odobriti države EU, ki so odgovorne za izvajanje pregledov pravilnega delovanja sistemov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 22. julija 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije „Varnost potniških ladij“.

AKT

Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L 188, 2.7.1998, str. 35–39)

Nadaljnje spremembe Direktive 98/41/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 18.04.2016

Top