Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poštne storitve v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poštne storitve v EU

POVZETEK:

Direktiva 2008/6/ES – dokončno oblikovanje notranjega trga EU za poštne storitve

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa pravila, ki jih morajo države EU izvesti za dokončno oblikovanje notranjega trga EU za poštne storitve.

KLJUČNE TOČKE

Obveznost splošne storitve

Države EU morajo:

 • zagotoviti, da ima splošna javnost na voljo stalno izvajanje poštnih storitev določene kakovosti kjer koli v svoji državi po dostopnih cenah, in s tem
 • zagotoviti, da so kontaktne točke in točke dostopa sposobne obvladati potrebe uporabnikov in da je splošna storitev zajamčena najmanj pet delovnih dni na teden (vključno z enim prevzemom in eno dostavo na dan).

Vsaka država EU mora poskrbeti za to, da so pri zagotavljanju splošne storitve izpolnjene naslednje zahteve:

 • storitev jamči za usklajenost z bistvenimi zahtevami,
 • enake storitve za uporabnike v primerljivih razmerah,
 • na voljo brez katere koli oblike diskriminacije,
 • brez motenj in prekinitev, razen v izjemnih okoliščinah,
 • razvija se v skladu s tehničnim, ekonomskim in socialnim razvojem in glede na potrebe uporabnikov.

Konkurenca

Direktiva prepoveduje nacionalnim vladam, da bi podelile ali ohranile kakršne koli izključne ali posebne pravice do vzpostavitve in zagotavljanja poštnih storitev.

Izdajanje dovoljenj

Države EU lahko uvedejo postopke za pridobitev dovoljenja, vključno s posamičnim dovoljenjem, za zagotavljanje, da so poštne storitve v skladu z bistvenimi zahtevami (vključno z zaupnostjo korespondence in varnostjo omrežja) in da se zagotavlja splošna storitev.

Določanje cen

Cene za vsako storitev, zajeto v splošni storitvi, morajo biti:

 • dostopne in dovoljevati vsem uporabnikom dostop do storitev, ne glede na njihov geografski položaj in ob upoštevanju posebnih razmer v državi,
 • stroškovno naravnane in spodbujati učinkovito zagotavljanje splošne storitve.

Kakovost storitve

Standardi storitev za splošno storitev morajo biti določeni in objavljeni, da bi se zajamčila dobra kakovost poštnih storitev. Standardi se osredotočajo na čas dostave ter na rednost in zanesljivost storitev.

Za storitve, ki se opravljajo med državami EU, direktiva zahteva, da je treba:

 • 85 % poštnih pošiljk najhitrejše standardne kategorije dostaviti v treh dneh od datuma odpošiljanja in
 • 97 % v petih dneh od datuma odpošiljanja.

Države EU morajo sprejeti številne ukrepe, vključno z:

 • določitvijo standardov kakovosti za nacionalno pošto, in zagotoviti, da so v skladu s tistimi, ki so določeni za storitve med državami EU,
 • sporočanjem svojih standardov kakovosti za nacionalne storitve Evropski komisiji, ki jih bo objavila na enak način kot standarde za storitve med državami EU,
 • zagotovitvijo, da vsi ponudniki poštnih storitev vzpostavijo pregledne, enostavne in cenovno ugodne pritožbene postopke.

Nacionalni regulativni organi

 • Vsaka država EU mora določiti enega ali več nacionalnih regulativnih organov, ki so pravno ločeni in operativno neodvisni od izvajalcev poštnih storitev.
 • Kjer poštne storitve ostanejo pod nadzorom ali v lastništvu države, morajo biti regulativne funkcije strukturno ločene od dejavnosti, povezanih z lastništvom ali nadzorom.

Leta 2010 je bila ustanovljena Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve. Sestavljena je iz nacionalnih regulativnih organov za poštne storitve in zagotavlja svetovanje in pomoč Komisiji.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 27. februarja 2008. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 2010 in v nekaterih primerih do 31. decembra 2012.

OZADJE

Poštne storitve

AKT

Direktiva 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti (UL L 52, 27.2.2008, str. 3–20)

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/6/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Sklep Komisije z dne 10. avgusta 2010 o ustanovitvi Evropske skupine regulativnih organov za poštne storitve (UL C 217, 11.8.2010, str. 7–9)

Zadnja posodobitev 20.01.2016

Top