Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh

 

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1356/96 – pravila EU za prevoz blaga ali potnikov med državami EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Prizadeva si zagotoviti, da bi imeli prevozniki, ki prevažajo blago ali potnike po celinskih plovnih poteh, svobodo pri opravljanju teh storitev med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba se nanaša na prevoz blaga ali potnikov po celinskih plovnih poteh za potovanja med državami EU in tranzit med njimi.
 • Vsi prevozniki, ki prevažajo blago ali potnike po celinskih plovnih poteh, smejo izvajati te storitve med državami EU, če izpolnjujejo nekatere pogoje:
  • so ustanovljeni v državi EU v skladu z zakoni te države;
  • imajo pravico v tej državi opravljati mednarodni prevoz blaga ali potnikov po celinskih plovnih poteh;
  • uporabljajo plovila, registrirana v državi EU ali, kadar nimajo registriranih vozil, imajo potrdilo, da so del flote države EU;
  • izpolnjujejo zahteve, določene v Uredbi (EGS) št. 3921/91, v skladu s katerimi lahko nerezidenčni prevozniki prevažajo blago ali potnike po celinskih poteh znotraj države EU (znano kot „kabotaža“).
 • Posebna pravila o pravicah prevoznikov iz držav zunaj EU obstajajo na podlagi Revidirane konvencije za plovbo po Renu (Mannheimska konvencija) in Konvencije o režimu plovbe na Donavi (Beograjska konvencija), lahko pa izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov ali pogodb, katerih pogodbenica je EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 2. avgusta 1996.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije „Celinske plovne poti“.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1356/96 z dne 8. julija 1996 o skupnih pravilih, ki se uporabljajo za prevoz blaga ali potnikov po celinskih plovnih poteh med državami članicami z namenom vzpostavitve svobode opravljanja teh prevoznih storitev (UL L 175, 13.7.1996, str. 7–8).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (EGS) št. 3921/91 z dne 16. decembra 1991 o določitvi pogojev, pod katerimi lahko tuji prevozniki prevažajo blago ali potnike po celinskih plovnih poteh znotraj države članice (UL L 373, 31.12.1991, str. 1–3).

Zadnja posodobitev 22.09.2016

Top