Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomorska varnost: pomorska oprema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pomorska varnost: pomorska oprema

POVZETEK:

Direktive 96/98/ES – Pomorska oprema

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila zagotavljanja varnosti in kakovosti pomorske opreme na ladjah, ki plujejo pod zastavo držav EU.

Ta pravila večajo varnost na ladjah, prispevajo k obravnavanju onesnaževanja morja in želijo zagotoviti prosti pretok pomorske opreme na notranjem trgu EU.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se nanaša na opremo, ki se uporablja:

na obstoječih ladjah pod zastavo EU,

na novih ladjah pod zastavo EU, tudi če so bile zgrajene zunaj EU.

Ugotavljanje skladnosti

Države EU imenujejo organe, ki so odgovorni za ugotavljanje skladnosti pomorske opreme. Cilj tega ugotavljanja je zagotoviti kakovost opreme, preden se jo da na trg in ko se namesti na krov.

Oprema, ki je skladna z evropskimi standardi, mora biti označena.

Kadar plovilo, ki ga je treba prenesti v register države EU, ni registrirano v EU, mora država EU opraviti inšpekcijski pregled dejanskega stanja opreme in ugotoviti, ali je oprema skladna s standardi EU.

Neskladna oprema

Če del opreme lahko ogrozi zdravje in/ali varnost posadke ali potnikov ali povzroči škodo morskemu okolju, ga mora odgovorna država EU odstraniti s trga in prepovedati ali omejiti njegovo uporabo.

Standardi preskušanja

V zvezi s pomorsko opremo je treba sprejeti mednarodne standarde preskušanja. Če mednarodne organizacije ne sprejmejo standardov v ustreznem časovnem okviru, se lahko uporabijo standardi EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 17. februarja 1997. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 1998.

Direktiva 2014/90/EU razveljavlja Direktivo 96/98/ES z učinkom od 18. septembra 2016.

OZADJE

Pomorski promet: pravila za sodobno pomorsko opremo za varnejše ladje EU

AKT

Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (UL L 46, 17.2.1997, str. 25–56)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 96/98/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo je samo za informativne namene.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 146–185)

Zadnja posodobitev 12.11.2015

Top