Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prometna varnost: vozniška dovoljenja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prometna varnost: vozniška dovoljenja

Jasnejša pravila o vozniških dovoljenjih v Evropski uniji (EU) zagotavljajo bolj prosto gibanje za voznike EU, izboljšajo prometno varnost in pomagajo zmanjšati število ponaredb.

AKT

Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev)

POVZETEK

Jasnejša pravila o vozniških dovoljenjih v Evropski uniji (EU) zagotavljajo bolj prosto gibanje za voznike EU, izboljšajo prometno varnost in pomagajo zmanjšati število ponaredb.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Direktiva je uvedla novo evropsko vozniško dovoljenje. Prenavlja Direktivo 91/439/EGS in jo razveljavlja.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva:

 • zmanjšuje možnosti ponaredb: novo dovoljenje ima mikročip, ki vključuje informacije, natisnjene na kartici. Uvaja obdobje veljavnosti za dovoljenja za avtomobile in motorje za 10-15 let, s čimer je omogočena redna posodobitev podatkov za zaščito in podatkov imetnikov. Vzpostavlja novo elektronsko omrežje za poenostavitev komunikacije med nacionalnimi organi za preverjanje dovoljenj,
 • pomaga izboljšati prometno varnost: uvaja nove kategorije dovoljenj za mopede ter zahteva obvezen teoretični preskus pred izdajo dovoljenja in stopenjski dostop do težkih motornih koles. Nadalje opredeli preskusne zahteve. Poklicni vozniki morajo opravljati zdravstvene preglede vsakih 5 let. Določene so zahteve za izobraževanje in usposabljanje članov izpitne komisije.

Dovoljenja, ki so izdana v državah EU, morajo biti vzajemno priznana. V nadaljevanju so opisane kategorije vozniških dovoljenj:

 • kategorija AM - za 2- in 3-kolesna vozila z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki ne presega 45 km/h, ter lahke štirikolesnike,
 • kategorija A1 - za lahka motorna kolesa s prostornino valja, ki ne presega 125 kubičnih centimetrov, z močjo, manjšo od 11 kW,
 • kategorija A2 - za motorna kolesa z močjo manj kot 35 kW,
 • kategorija A - za težka motorna kolesa brez omejitev moči,
 • kategorija B - za potniška vozila s težo do 3500 kg in največ 8 potniki,
 • kategorija BE - za vozila kategorije B s priklopljenim večjim priklopnikom z manj kot 3500 kg,
 • kategorija B1 (izbirno) - za štirikolesnike,
 • kategorija C1 - za vozila za prevoz blaga s težo med 3500 in 7500 kg in z največ 8 potniki,
 • kategorija C1E - za vozila kategorije C1 ali B s priklopljenim večjim priklopnikom; s skupno maso 12 000 kg,
 • kategorija C - za vozila za prevoz blaga s težo več kot 3 500 kg in največ 8 potniki,
 • kategorija CE - za vozila kategorije C z večjim priklopnikom,
 • kategorija D1 - za potniška vozila, ki so načrtovana za manj kot 16 potnikov in niso daljša od 8 m,
 • kategorija D1E - za vozila kategorije D1 z večjim priklopnikom,
 • kategorija D - za potniška vozila za več kot 8 potnikov,
 • kategorija DE - za vozila kategorije D z večjim priklopnikom,
 • lahki priklopniki do 750 kg se lahko priklopijo na kategorije B, C1, C, D1 in D.

Tabelo ekvivalentnosti teh kategorij in kategorij, določenih v vozniških dovoljenjih, ki so bila izdana v državah EU pred to Direktivo, vsebuje Sklep 2014/209/EU.

Vozniška dovoljenja morajo navajati pogoje, na podlagi katerih je voznik pridobil dovoljenje. Če je vozniško dovoljenje izdano le za vožnjo določenih vrst vozil ali prilagojenih vozil, mora to nakazovati koda na vozniškem dovoljenju.

Za izdajo dovoljenj veljajo tudi pogoji:

 • dovoljenja za kategorije C1, C, D1 in D: le za voznike, ki imajo že dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B;
 • dovoljenja za kategorije BE, C1E, CE, D1E in DE: le za voznike, ki imajo že posamezno dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, C1, C, D1 in D.

Najmanjša starost za izdajo vozniškega dovoljenja znaša:

 • 16 let za kategorije AM, A1 (lahka motorna kolesa) in B1 (trikolesniki in štirikolesniki na motorni pogon),
 • 18 let za kategorije A2, B, BE in C1;
 • 21 let za kategorije C, CE, D1 in D1E;
 • 24 let za kategoriji D in DE.

Države EU lahko zvišajo ali znižajo najmanjšo starost znotraj danih omejitev za določene kategorije.

Države EU morajo zagotoviti, da vlagatelji zahtevka za izdajo dovoljenja izkazujejo znanje, spretnosti in vedenje, ki so zahtevani za vožnjo motornega vozila. V ta namen morajo biti preskusi sestavljeni iz:

 • teoretičnega preizkusa,
 • preizkusa spretnosti in ravnanja.

Člani izpitne komisije za preizkus spretnosti in ravnanja morajo imeti minimalne pristojnosti. V skladu z režimom zagotavljanja kakovosti morajo opravljati redno usposabljanje.

OD KDAJ VELJA DIREKTIVA?

Direktiva velja od 19. januarja 2007.

Če želite več informacij, si oglejte spletno mesto Evropske komisije za vozniško dovoljenje EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/126/ES

19.1.2007

19.1.2011

UL L 403, 30.12.2006, str. 18-60

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/113/ES

15.9.2009

-

UL L 223, 26.8.2009, str. 31-35

Direktiva 2011/94/EU

19.12.2011

30.6.2012

UL L 314, 29.11.2011, str. 31-34

Direktiva 2012/36/EU

21.11.2012

31.12.2013

UL L 321, 20.11.2012, str. 54-58

Direktiva 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 356-361

Direktiva 2013/47/EU

23.10.2013

31.12.2013

UL L 261, 3.10.2013, str. 29-29

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2006/126/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 383/2012 z dne 4. maja 2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (UL L 120, 5.5.2012, str. 1-11)

Sklep Komisije 2014/209/EU z dne 20. marca 2014 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (UL L 120, 23.4.2014, str. 1-89)

Uredba Komisije (EU) št. 575/2014 z dne 27. maja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 383/2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (UL L 159, 28.5.2014, str. 47-49)

Zadnja posodobitev 24.04.2015

Top