Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varna uporaba mobilnih telefonov na letalu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varna uporaba mobilnih telefonov na letalu

 

POVZETEK:

Odločba 2008/294/ES – pogoji uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA)

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

  • Ta odločba določa skupna pravila za varno uporabo mobilnih telefonov na letalu (storitev MCA), ki potnikom omogoča opravljanje klicev ter pošiljanje in prejemanje sporočil (način GSM) med poleti nad Evropo.
  • Naknadno je bila spremenjena s Sklepom 2013/654/EU, da bi se omogočila tudi povezava mobilnih naprav potnikov s sprejemnikom/oddajnikom letala prek mobilne telekomunikacijske tehnologije 3G in 4G. To omogoča uporabo širokopasovnih storitev, kot je dostop do interneta, na letalu, opremljenem s storitvijo MCA.

KLJUČNE TOČKE

Splošni okvir za uporabo mobilnih telefonov na letalu je odvisen od dveh dejavnikov:

Licenca, ki jo izda ena država v zvezi s skladnostjo opreme za storitev MCA, je veljavna v vseh državah EU. To bo omogočilo nemoteno izvajanje storitev MCA za letalske potnike nad celotnim ozemljem EU.

Področje uporabe

  • Ta odločba se nanaša samo na tehnične zahteve, potrebne za povezavo med mobilnimi napravami potnikov ter sprejemnikom/oddajnikom letala, ki je nameščen v potniški kabini.
  • Ne ureja niti načina oddajanja signala med letalom in tlemi niti vprašanj, povezanih z licenciranjem, komercialnim delovanjem ali zračnim prometom.
  • Sistem MCA je treba namestiti samo, če namerava letalska družba zagotavljati storitve MCA svojim potnikom. Da bi potnikom zagotovila udobje in zasebnost, se letalska družba lahko v takšnem primeru odloči, ali bo omogočala samo podatkovne storitve ali tudi govorne klice.

Izvajanje

  • Mobilne naprave potnikov so povezane z mobilnim omrežjem letala (bazno sprejemno-oddajno postajo na letalu), ki nato omogoča komunikacijo s tlemi, običajno prek satelita.
  • Da bi se preprečile motnje, ki bi jih telefoni letalskih potnikov lahko povzročili v prizemnih radijskih komunikacijskih omrežjih, se sistem lahko sproži šele, ko letalo leti na višini nad 3 000 m/10 000 ft.
  • Med tlemi in višino do 3 000 m morajo mobilni terminali ostati v načinu letenja.
  • Pri višini nad 3 000 m posadka obvesti potnike v letalu s sistemom MCA, da lahko preklopijo v „normalen“ način ter opravljajo in prejemajo klice itd., kot to počnejo na tleh.
  • Storitev gostovanja je na voljo po tarifi, ki jo določi letalska družba in/ali ponudnik telekomunikacijskih storitev, in ne sodi na področje uporabe te odločbe.

Varnost

Vsak sestavni del mora, preden se sme namestiti na letalo, prejeti spričevalo o plovnosti, ki ga izda Evropska agencija za varnost v letalstvu. Zato je sistem MCA varen z vidika zračnega prometa.

Države EU lahko določijo tehnične omejitve, da bi se preprečile motnje in druge prekinitve v prizemnih komunikacijskih omrežjih zaradi signalov, ki jih prejemajo in oddajajo mobilne naprave potnikov.

OD KDAJ SE TA ODLOČBA UPORABLJA?

Ta odločba se uporablja od 7. aprila 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

AKT

Odločba Komisije 2008/294/ES z dne 7. aprila 2008 o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti (UL L 98, 10.4.2008, str. 19–23)

Nadaljnje spremembe Odločbe 2008/294/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o odobritvi mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Evropski skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1257) (UL L 98, 10.4.2008, str. 24–27)

Zadnja posodobitev 28.06.2016

Top