Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Onesnaževanje morja z ladij in kazenskopravne kazni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Onesnaževanje morja z ladij in kazenskopravne kazni

POVZETEK:

Direktiva 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Direktiva vzpostavlja vseevropska pravila o uvedbi kazni v primeru izpustov nafte ali drugih onesnaževalnih snovi z ladij, ki plujejo v vodah EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Trenutna zakonodaja določa, da so izpusti onesnaževalnih snovi z ladij načeloma kaznivo dejanje. Skladno z Direktivo se to nanaša na izpuste nafte ali drugih onesnaževalnih snovi s plovil. Manjši izpusti se ne obravnavajo samodejno kot kazniva dejanja, razen če se zaradi ponavljajočih izpustov poslabša kakovost vode.
  • Za osebe, odgovorne za izpuste onesnaževalnih snovi se lahko uporabijo kazenskopravne kazni, če so delovale naklepno, iz zavestne ali nezavestne malomarnosti.* Kazenskopravne kazni se lahko uporabijo tudi za napeljevanje osebe k izpustu onesnaževalne snovi ter za pomoč ali soudeležbo pri tem dejanju.
  • Ta direktiva velja za vse vrste plovil, ne glede na to, pod katero zastavo plujejo.
  • Izpusti onesnaževalnih snovi so prepovedani:

Izjeme

  • Ta ureditev na velja za izpuste z vojnih ali drugih ladij, ki so v lasti države ali jih ta upravlja, in se uporabljajo zgolj za nekomercialne vladne namene.
  • Izjeme od prepovedi izpustov onesnaževalnih snovi se lahko uporabijo v primerih, ko je ogrožena varnost ljudi ali ladje.

Pravne osebe

Direktiva 2009/123/ES je spremenila Direktivo 2005/35/ES, da bi izboljšala pravila o onesnaževanju morja z ladij in zagotovila, da se osebe, odgovorne za izpuste onesnaževalnih snovi, ustrezno kaznujejo. Od držav EU zahteva, naj uvedejo pravila o odgovornost pravnih oseb po zasebnem pravu,* na primer podjetij.

  • Za podjetja se lahko uvedejo kazenskopravne kazni, če posameznik na vodilnem položaju v podjetju stori kaznivo dejanje v njihovo korist, ne glede na to, ali deluje samostojno ali kot del podjetja.
  • Podjetje je odgovorno tudi za kazniva dejanja, ki jih je posameznik stori s pomanjkljivim izvajanjem nadzora.
  • Odgovornost podjetja ne sme izključevati kazenskih postopkov proti vpletenim posameznikom.

Uporaba kazni

Direktiva 2009/123/ES od nacionalnih organov držav EU zahteva, da uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, med drugim tudi za izpuste manjšega obsega. Sodelovati morajo še preden plovilo, ki je spoznano za krivo nezakonitih izpustov na območju pod njihovo odgovornostjo, pristane v pristanišču druge države EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 1. oktobra 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. aprila 2007.

OZADJE

Potopitvi tankerjev Prestige novembra 2002 in Erika decembra 1999 sta poudarili potrebo po poostritvi nadzora v zvezi z onesnaževanjem morja z ladij. Vendar nesreče niso glavni vir onesnaževanja: večji del je posledica namernih izpustov (čiščenja cistern in izpustov odpadne nafte).

Ta pravila vključujejo v pravo EU dele Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973 in Protokola k tej konvenciji iz leta 1978 (znane kot Konvencija Marpol). S tem je omogočena uskladitev izvajanja pravil te konvencije.

KLJUČNI POJMI

* Malomarno ravnanje: ravnanje z zavedanjem, da bo verjetno nastala škoda.

* Izključna ekonomska cona: na splošno velja, da nastane, ko država prevzame pristojnost nad raziskovanjem in izkoriščanjem morskih virov ob svoji obali. Za to področje običajno šteje pas, ki se razteza 200 milj od obale.

* Pravne osebe po zasebnem pravu: vsi pravni subjekti, na primer podjetja, z izjemo držav, javnih organov in javnih mednarodnih organizacij.

AKT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 255, 30.9.2005, str. 11-21)

Nadaljnje spremembe Direktive 2005/35/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1-9). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81-90). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.04.2016

Top